Kungl. Vitterhetsakademin

Språkforskare nya ledamöter

Joakim Nivre, Uppsala universitet, och Jonas Granfeldt, Lunds universitet, har valts in som nya arbetande ledamöter i den filosofisk-filologiska klassen. Akademien stärker därmed ytterligare sin kompetens inom området språkforskning.

Joakim Nivre, född 1962, är professor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi vid Uppsala universitet. Han är verksam som senior forskare inom artificiell intelligens, särskilt språkteknologi, vid RISE (Research Institutes of Sweden). Nivres forskning handlar främst om grammatisk analys av olika språk på ett enhetligt sätt och effektiva datormodeller.

En av Joakim Nivres viktigaste insatser är utvecklingen av MaltParser, ett datorsystem för grammatisk analys av text som bygger på maskininlärning och kan tillämpas på vilket språk som helst om man har tillgång till en grammatiskt annoterad textkorpus. Han är också en av initiativtagarna till projektet Universal Dependencies, vars mål är att skapa korpusar med enhetlig grammatisk annotering för världens språk och som i dagsläget täcker 130 olika språk.

Läs mer om Joakim Nivres forskning finns här.

Jonas Granfeldt, född 1971, är professor i franska med inriktning på språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad mot såväl språkinlärning som språkdidaktik. Han leder forskningsplattformen LAMiNATE i Lund (Language Acquisition, Multilingualism and Teaching) tillsammans med professor Marianne Gullberg, även hon ledamot i Vitterhetsakademien.

Granfeldts forskning har syftat dels till att förstå hur olika faktorer påverkar när barn och vuxna lär sig grammatik och vokabulär i ett nytt språk, dels till att utveckla nya teknologiska metoder för att studera och mäta språkutveckling och språkanvändning i främmande språk. Under senare år har han bedrivit forskning kring de moderna språken i den svenska skolan, både i ett historiskt och i ett samtida perspektiv. Forskningsprojekten har i huvudsak behandlat franska men även ett antal andra språk som italienska, spanska, engelska och tyska.

Läs mer om Jonas Granfeldts forskning här.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen