Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Robin Gullbrandsson (v+h) CC BY, Alfred Edle (m) PDM. (CC BY)

Konferens: Takstolar som kunskapskälla
- Hantverk, konstruktioner och dateringar i medeltida kyrkor

Välkommen till en konferens med fokus på kunskapsläget om de medeltida kyrkornas takkonstruktioner. Aktuella forskningsresultat från undersökningar gjorda på kyrkornas vindar i Sverige, Norden och Europa kommer att presenteras och diskuteras.

Många olika forskningsprojekt, inventeringar och undersökningar pågår runt om i flera länder. De tvärvetenskapliga samarbetena har ökat under 2000-talet och undersökningsmetoderna har utvecklats. Kyrktaken och kyrkvindarna har visat sig bestå av ett viktigt källmaterial, vars potential inte har utnyttjats till fullo tidigare. Vi vill genom denna konferens bidra till att synliggöra det dolda kulturarv som kyrktaken och takstolarna utgör och visa på deras potential för en ökad kunskap om de kyrkliga kulturarven. Forskare, den kyrkliga kulturarvsförvaltningen och kulturmiljövården kan här få mötas, inspireras och lära av varandra.

Konferensen äger rum från lunch till lunch den 8–9 november 2022 vid Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala och arrangeras av Kungl. Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan.

Konferensen kommer även att filmas för publicering på webben i efterhand (konferensen direktsänds ej).

Konferensen hålls på engelska eftersom ett flertal internationella talare deltar.

Anmäl dig till konferensen här. Sista anmälningsdag är den 24 oktober. Välkommen!

Preliminärt program

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien