Kungl. Vitterhetsakademin

Ny bok om Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor

Sveriges Kyrkor har länge varit ett begrepp inom svensk kulturmiljövård, som samlande uttryck för landets kanske viktigaste bestånd av kulturmiljöer och som bokverk och en bas av fackkunskap som länge var knuten till Riksantikvarieämbetet.

Bokverket Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium inleddes 1912. 1940 inordnades verksamheten som ett av Kungl. Vitterhetsakademiens forskningsföretag. Publikationen Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor. Organisation, utgivning, arkiv skildrar hur Sveriges Kyrkor organiserats som forskningsföretag från dess grundande av Johnny Roosval och Sigurd Curman men med särskild betoning på tiden från 1960-talet och framåt. Här framgår hur utgivningen har gått till, från inventering och författande till bokhantering. Boken ger också en översikt av det arkiv som verksamheten avsatt, med material om både enskilda kyrkor och kulturmiljövård, och innehåller förteckningar över publicerade kyrkor, närliggande studier, författare och förlag.

information

Författare
Jakob Lindblad, universitetslektor, arkitekt och antikvarie, har varit verksam inom Sveriges Kyrkor och bygger framställningen på arkivmaterial och uppgifter från tidigare medarbetare.

Bokfakta
Häftad, 288 sidor
Utgivningsdatum: 1 november 2022
Serie: Studier till Sveriges Kyrkor 4
ISBN: 978-91-88763-40-2
ISSN 1652-1587
Pris: ca 250 kr inkl moms

Boken finns även som gratis pdf (open access).

Distribution via Eddy.se. Beställ eller ladda ned här.

Prenumerera på Vitterhetsakademiens boknyheter här.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Gustafsson, redaktör, Kungl. Vitterhetsakademien, ulrika.gustafsson@vitterhetsakademien.se, 08-440 42 83.

Publicerad den   Publikationer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen