Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Maria Strömvik

Statsvetaren Hanna Bäck ny ledamot

Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, har valts in som arbetande ledamot i den historisk-antikvariska klassen.

Hanna Bäck, född 1975, är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet sedan 2015. Hennes forskning fokuserar framför allt på politiska partier och regeringsbildning samt på väljarbeteende. Hanna Bäck har bidragit till den internationella forskningen till exempel genom att fokusera på betydelsen av interndemokrati och splittring i politiska partier för koalitionsbildningen och hon har erhållit det prestigefulla Rudolf Wildemann-priset för sin forskning inom fältet.

Hanna Bäck har även bidragit till den svenska debatten om regeringsbildning som medförfattare av Demokratirådets rapport, Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin. Monografin belönades med statsvetenskapliga förbundets pris för bästa bok om svensk politik 2016–2017. Hon fick även i uppdrag (tillsammans med Jan Teorell, Johan Hellström och Johannes Lindvall) av talman Andreas Norlén att analysera den utdragna regeringsbildningen efter valet 2018, som utmynnade i monografin, 134 dagar. Om regeringsbildningen efter valet 2018.

Hanna Bäck har också bidragit till forskningen om parlamentariska debatter och har exempelvis visat att kvinnliga ledamöter i olika parlament, däribland i Riksdagen, deltar i lägre utsträckning än sina manliga kollegor.

Hanna Bäck har framgångsrikt samarbetat med forskare från andra discipliner, framför allt inom psykologi. Här har hon bidragit till forskningen om radikalisering genom att fokusera på betydelsen av social exkludering. Hanna Bäck och hennes kollegor har visat att väljare blir mer polariserade gentemot andra grupper då de känner att den egna gruppen är hotad och att politiska representanters retorik kan ha avgörande betydelse för hur polariserad väljarkåren blir.

Hanna Bäcks produktion är mycket omfattande, med ett stort antal artiklar publicerade i ledande internationella tidskrifter, samt ett flertal monografier och redigerade volymer.

Hanna Bäck deltog som expert i Demokratiutredningen 2014. Under åren 2018–2019 var hon ordförande för Vetenskapsrådets beredningsgrupp för statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, och medie- och kommunikationsvetenskap. Hon är för närvarande redaktör för tidskriften Research & Politics, och har tidigare varit biträdande redaktör för tidskriften Political Psychology.

Läs mer om Hanna Bäcks forskning här och på Lunds universitets hemsida.

Läs mer om Akademiens nyinvalda ledamöter här.

Kungl. Vitterhetsakademiens
ledamöter kommer från de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Antalet arbetande ledamöter är cirka 120 fördelat på den historisk-antikvariska klassen och den filosofisk-filologiska klassen. Vitterhetsakademien har dessutom hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 175. Att bli invald i Vitterhetsakademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen