Kungl. Vitterhetsakademin

Bernadotte­programmets stipendiater 2023

Sandra Kottum, Göteborg, Paul Linjamaa, Lund, och Elisabeth Lutteman, Stockholm, tilldelas var sitt stipendium om 125 000 kronor inom Bernadotteprogrammet 2023. Stipendiaterna erbjuds också två veckors vistelse vid någon av Akademiens kulturfastigheter. Programmet är ett samarbete mellan fem kungliga akademier.

Sandra Kottum, fil.dr, Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735. Projektet är idé- och vetenskapshistoriskt med syfte att undersöka hur olika djur beskrivs i ett antal franska texter och illustrationer under perioden från 1666 till 1735. Såväl naturvetenskapliga som litterära och konstnärliga skildringar ska undersökas.

Paul Linjamaa, fil.dr, Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 17001950. Projektet syftar till att belysa gnosticismens påverkan på svenskt kulturliv mellan 1700 och 1950, från Emanuel Swedenborg till Gunnar Ekelöf. Undersökningen inkluderar såväl religion som konst och litteratur.

Elisabeth Lutteman, fil.dr, disputerad vid Uppsala universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser. Projektet befinner sig i gränslandet mellan engelsk litteratur och musik- och teaterhistoria. Fokus ligger på användning av ”lånade” sånger på engelska teaterscener under perioden 15701640.

information

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Musikaliska Akademien, Kungl. Vitterhetsakademien och Svenska Akademien. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Övriga akademiers stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2023:

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) tilldelar två stipendiater 120 000 kronor vardera ur Axel Hirschs donationsfond, ett års ateljévistelse samt en utställning vid Konstakademien.
Evelina Jonsson, MFA vid Kungl. Konsthögskolan 2022, för sitt kritiska och kreativa utforskande av kunskapens framträdande former.
Jorun Burman Berg, Masterexamen i filosofi vid Södertörns högskola 2022, för sitt prövande konstnärskap som med avstamp i det oansenliga, banala och brutna ställer svåra frågor kring verklighetens beskaffenhet.

Kungl. Musikaliska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr vardera.
Kristin Jonzon, doktorand vid University of Aberdeen i Skottland, för sitt forskningsprojekt Han kun’ int’ spela sôm I sang’: en empirisk undersökning av intonation i ett urval svenska arkivinspelningar med folklig vissång.
Elin Kanhov, doktorand vid Stockholms universitet, för sitt forskningsprojekt Vad kan musik göra för miljön? En studie över tre verk av nutida svenska tonsättare som genom musik och ekopoesi sätter miljö och klimat i fokus.

Svenska Akademien tilldelar två stipendiater 125 000 kr vardera.
Adam Horn af Åminne, disputerad vid Uppsala universitet, för slutförande av undersökning om överkalixmålet.
Martin Engberg, författare, för romanprojekt om Göteborg och den hastiga förvandling staden genomgår.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelar en stipendiat 125 000 kronor.
Caroline Wilhelmsson, PhD, Aberdeen, för projektet The Lives and Power of Sweden’s Mediaeval Queens, c. 970–1330, i vilket hon undersöker drottningar och drottningskap i det medeltida Sverige.

För kontakt med Vitterhetsakademiens stipendiater: Jenni Hjohlman

Kungl. Akademien för de fria konsterna
Kungl. Musikaliska Akademien
Svenska Akademien
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Stipendiaterna inom Bernadotteprogrammet 2023: Evelina Jonsson, Jorun Burman Berg, Sandra Kottum, Paul Linjamaa, Elisabeth Lutteman, Kristin Jonzon, Elin Kanhov, Adam Horn af Åminne, Martin Engberg, Caroline Wilhelmsson.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien