Kungl. Vitterhetsakademin

Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Sandra Kottum, Paul Linjamaa och Elisabeth Lutteman som mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.

Bernadotte­programmets stipendiater och pristagare fick diplom av Kungen

Årets stipendiater och pristagare inom Bernadotteprogrammet mottog sina diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet onsdagen den 19 april. Kungen, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplomen till stipendiaterna samt till Föreningen Svenskbyborna som tilldelas det nyinstiftade Bernadottepriset.

Kungen gratulerar Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna som är årets mottagare av Bernadottepriset. Foto: Björn Strömfeldt/Konstakademien.

Vitterhetsakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2023

Sandra Kottum, fil.dr, Göteborgs universitet, för projektet Beast-Watching. French Eyewitness Accounts of Animals 1666–1735. Projektet är idé- och vetenskapshistoriskt med syfte att undersöka hur olika djur beskrivs i ett antal franska texter och illustrationer under perioden från 1666 till 1735. Såväl naturvetenskapliga som litterära och konstnärliga skildringar ska undersökas.

Paul Linjamaa, fil.dr, Lunds universitet, för projektet Den svenska receptionen av gnosticismen 17001950. Projektet syftar till att belysa gnosticismens påverkan på svenskt kulturliv mellan 1700 och 1950, från Emanuel Swedenborg till Gunnar Ekelöf. Undersökningen inkluderar såväl religion som konst och litteratur.

Elisabeth Lutteman, fil.dr, disputerad vid Uppsala universitet, för projektet Scenmusik i rörelse: lånade sånger och dramatiska resonanser i tidigmoderna engelska pjäser. Projektet befinner sig i gränslandet mellan engelsk litteratur och musik- och teaterhistoria. Fokus ligger på användning av ”lånade” sånger på engelska teaterscener under perioden 15701640.

Bernadotteprogrammet är ett samarbete mellan Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Musikaliska Akademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Programmet instiftades av de fem akademierna 2016 med anledning av H. M. Konungens 70-årsdag. Konungen är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot. Syftet är att främja postdoktorala forskare och yngre konstnärliga utövare genom att i organiserad form erbjuda den breda kompetens som de samverkande akademierna besitter.

Övriga akademiers stipendiater 2023:
Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien)
Jorun Burman Berg
Evelina Jonsson

Kungl. Musikaliska Akademien
Kristin Jonzon
Elin Kanhov

Svenska Akademien
Martin Engberg
Adam Horn af Åminne

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Caroline Wilhelmsson

För mer information om respektive stipendiat, se varje akademis hemsida.

Bernadottepriset 2023
Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset, som delas ut för första gången i år. Föreningen uppmärksammas för sin kunskapsspridning om svenskättlingarna i Gammalsvenskby i Ukraina. Sofia Hoas, ordförande för Föreningen Svenskbyborna, mottog priset under onsdagen.

Föreningen Svenskbyborna tilldelas Bernadottepriset för sina långvariga insatser för att utforska och sprida kunskap om svenskarna i Gammalsvenskby, såväl i vetenskapliga studier om kulturarv, språkutveckling, musikarv och uppbyggnad av arkiv, som i sitt arbete med att hjälpa de kvarvarande svenskbyborna under Rysslands pågående krig mot Ukraina. Prissumman är 200 000 kronor

Om Bernadottepriset
Det nya Bernadottepriset har instiftats i anslutning till uppmärksammandet av H.M. Konungens 50 år på tronen. Priset är en del av Bernadotteprogrammet och ska tilldelas en forskare, konstnär, organisation eller institution som under en längre tid bidragit till folkbildning eller samhällsutveckling inom fältet kultur, kulturarv, konst och estetik. Det nyinstiftade Bernadottepriset kommer att delas ut årligen med start detta år.

Pressmeddelande den 15 februari 2023

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien