Kungl. Vitterhetsakademin

Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet

Tidigare Akademiforskare David Håkansson invald i Svenska Akademien

Svenska Akademiens nya ledamot, språkforskaren David Håkansson tillhörde den första omgången Akademiforskare vid Vitterhetsakademien som påbörjade sina forskartjänster 2014.
David Håkansson är professor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Språkforskaren David Håkansson var Akademiforskare vid Vitterhetsakademien under perioden 2014–2021 med projektet Morfologiska förändringsprocesser i renässanstidens svenska som syftade till att kartlägga hur olika faktorer, såväl inom- som utomspråkliga, samverkar då det gäller morfologiska förändringar i renässanstidens svenska.

David Håkansson höll inom ramen för sitt projekt föredrag den 7 mars 2017 vid Akademiens plenarsammanträde. Föredraget Språkvetenskapliga kunskapsintressen –och språkhistoriska om problem och teorier inom diakron språkforskning finns publicerad i Akademiens årsbok (2017) och är tillgängligt som digitalt särtryck här Pdf, 451.2 kB..

David Håkansson fick också det Beskowska stipendiet 2009. Fonden förvaltas av Vitterhetsakademien och stipendiet delas ut var femte år enligt donationen.

Relaterade länkar:

Akademiforskarna vid Vitterhetsakademien här.

David Håkanssons forskning på Uppsala universitets hemsida.

Svenska Akademiens nya ledamöter.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien