Kungl. Vitterhetsakademin

Arkivhandlingar från nästan 300 år ska digitaliseras i ett projekt mellan Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket under två års tid. Foto: Dennis Pettersson/Roger Magnusson, Riksantikvarieämbetet. (Montage) (CC BY)

8,4 miljoner till RAÄ och KB för digitisering av samlingar

Vitterhetsakademien har tilldelat Riksantikvarieämbetet och Kungliga biblioteket 8,4 miljoner kronor för ett gemensamt forsknings- och digitiseringprojekt. I projektet kommer arkivhandlingar som speglar Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens äldsta historia, från tidigt 1600-tal till sent 1800-tal, att digitaliseras.

Målet med projektet är att digitalt tillgängliggöra arkivhandlingar som bevaras i Riksantikvarieämbetets och Kungliga bibliotekets respektive arkiv och att parallellt genomföra vetenskapliga studier på detta material.

Projektet föregicks av en förstudie som genomfördes mellan hösten 2022 och våren 2023.

Sköra och svårhanterliga handlingar

– Att göra materialet åtkomligt är viktigt eftersom samlingarna är mycket efterfrågade, men samtidigt sköra och bitvis svårhanterliga på grund av ålder och materiella egenskaper. Detta gör att delar av samlingarna dessutom är belagda med restriktioner för utlåning vilket gör det än mer angeläget att göra dem tillgängliga digitalt, säger Ola W Jensen, projektledare vid Riksantikvarieämbetet.

Handlingarna är unika och forskningsmöjligheterna många eftersom Riksantikvarieämbetet som myndighet har gamla anor och att dess verksamheter spände över flera ämnesområden, däribland kulturminnesvård.

Viktig del av historien

Samtidigt speglar materialet Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens utveckling under en tid då antalet lärda samfund ökade och den svenska statsapparaten var mycket expansiv. Myndigheten bildades redan under början av 1600-talet och på 1780-talet tog Vitterhetsakademien över ansvaret för kulturminnesvården. Anledningen till att arkivmaterialet är uppdelat kommer sig av omorganisationer som genomfördes under 1700- och 1800-talen.

Riksantikvarieämbetet kommer att tillgängliggöra materialet via Arkivsök – vår söktjänst för att söka fram, läsa och ladda ner eller beställa arkivhandlingar som finns i Riksantikvarieämbetets e-arkiv.

– I samlingarna hittar du allt från antikvariska fältanteckningar, kungliga brev till handlingar som speglar hur myndigheten organiserat, planerat och styrt sin verksamhet över tid, säger Ola W Jensen.

Kungliga bibliotekets material kommer att tillgängliggöras i Manuscripta, som är en nationell forskningsinfrastruktur för medeltida och tidigmoderna handskrifter i Sverige.

– Det är glädjande att Vitterhetsakademien på det här sättet även bidrar till utvecklingen av Manuscripta. Infrastrukturen är särskilt anpassad för denna typ av handlingar och är en värdefull resurs både för forskare och allmänheten, säger Christopher Natzén, forskningsstrateg på Kungliga biblioteket.

Projektet kommer att pågå under två år med start hösten 2024. De sökta medlen kommer i huvudsak att bekosta löner för projektanställda, viss extern digitisering och åtgärder för att bevara sköra och skadade handlingar. Projektgruppen kommer att bestå av bildtekniker, fotografer, arkivarier och forskare.

Texten är hämtad från Riksantikvarieämbetets hemsida.

Riksantikvarieämbetet
Kungliga biblioteket

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen