Kungl. Vitterhetsakademin

Jubileumsåret 2023: Akademiens program

H.M. Konungens 50 år på tronen firades den 15 september. Vitterhetsakademien firar Jubileumsåret 2023 och sin beskyddare med följande föredrag och seminarier: Gustaf VI Adolf och arkeologin, Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet från 1700-talet till i dag samt Gustav Vasa. 500 år av representation och reception. Tidigare under året har även divertissementet Om och av prinsar och prinsessor på Stjernsunds slott genomförts.

Gustaf VI Adolf och arkeologin – seminarium för särskilt inbjudna

Gustaf VI Adolf spelade en viktig roll för att främja svensk humanistisk forskning under sin tid som kronprins och kung. Hans insatser knyter an till både moderna och historiska kulturmöten. Gustaf VI Adolf var en engagerad och kunnig amatörarkeolog. Gustaf VI Adolf hade ett stort intresse för östasiatisk kulturhistoria och arkeologi och hans donation av kinesiska och koreanska föremål utgör en viktig del av Östasiatiska museets samlingar.

Seminariet är ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Östasiatiska museet.

Fredagen den 29 september på Östasiatiska museet.

läs mer

Tio kungliga akademier i tid och rumföreläsningsserie med fri entre!

Preses Peter Gillgren berättar om Vitterhetsakademien i det akademiska landskapet, från de litterära pristävlingarna på 1700-talet till 2000-talets satsningar på bland annat trädgårds- och fotohistoria, klimat- och medeltidsforskning samt symposier, stipendier och – än idag – prisutdelningar.

Föreläsningsserien Tio kungliga akademier i tid och rum lyfter fram tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive specialområden. Samtliga föreläsningar genomförs på lördagar på Konstakademien.

Lördagen den 30 september kl. 13 på Konstakademien.

läs mer

De kungliga akademierna
I en skrift Pdf, 8.3 MB. från 2023 (ursprungligen publicerad 2019) beskrivs de tio kungliga akademier som skapades för att ha ett övergripande nationellt ansvar inom sina respektive ansvarsområden.

Gustav Vasa. 500 år av representation och reception – symposium med anmälan

Under en heldag belyser vi Gustav Vasas gärning genom att presentera nya rön av framstående forskare inom fältet, för att därigenom ge tillfälle till en bredare kunskapsspridning och fortsatt debatt. De senaste 20 åren har delvis förändrat och nyanserat synen på Gustav Vasa som person och monark.

Symposiet är ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Nationalmuseum.

Måndagen den 16 oktober på Nationalmuseum. FULLBOKAT.

läs mer

Kungl. Vitterhetsakademiens samlade program under Jubileumsåret.

Kungahusets program för jubileumsdagarna 13–16 september.

H.K.H. Kronprinsessan och Vitterhetsakademiens preses Peter Gillgren vid seminariet Gustaf VI Adolf och arkeologin på Östasiatiska museet den 29 september 2023. Foto: Emma Fredriksson.

Publicerad den   Pressmeddelande

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien