Kungl. Vitterhetsakademin

Nya arbetande ledamöter

Vitterhetsakademien har valt in två nya arbetande ledamöter. Christian Høgel, professor i grekiska, latin och nygrekiska vid Lunds universitet, har valts in i den filosofisk-filologiska klassen och Lars Strannegård, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm, har valts in i den historisk-antikvariska klassen.

Christian Høgel, född 1964, är professor i grekiska, latin och nygrekiska på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Christian Høgel är genom sina breda forskningsintressen en unik filolog vad gäller såväl material och metoder som språk. Även om han som forskare främst är internationellt känd som bysantinolog och expert på medeltida grekiska och framför allt bysantinsk hagiografi, har han publicerat en rad studier av texter på latin från antiken till renässansen.

Christian Høgel tar sig an större frågor som rör humanistiska och filologiska traditioner medan hans intresse för texters materialitet har resulterat i ett flertal publikationer om grekisk-romerska handskrifter, brev och inskrifter.

Därtill har Christian Høgels övergripande intresse för omskrivning, imitation och översättning tagit honom bortom den grekisk-romerska sfären och lett till ett omfattande arbete med den arabiska traditionen, i synnerhet med den grekiska översättningen av Koranen.

Internationellt är Christian Høgel medlem av ett stort antal rådgivande nämnder för forskningsprojekt och redaktionsråd för internationella tidskrifter.

Mer om Christian Høgels forskning

Lars Strannegård, född 1969, är professor i företagsekonomi och rektor för Handelshögskolan i Stockholm sedan 2014. Han har genom sin forskning stor kännedom om framtidsfrågor som hållbarhet, internationalisering, bildning och kreativitet.

Lars Strannegårds tidiga forskning handlade framförallt om hållbarhetsfrågor och företags miljöarbete samt ledarskap. Senare har forskningen handlat mer om företag och media samt om kultur och företagande. Han har bland annat studerat varumärken samt ledning och organisering i kulturella och kreativa näringar.

Utöver sin forskning har Lars Strannegård tagit ett stort ansvar som akademisk ledare och har utifrån sin stora kunskap om samspelet mellan konst, kultur och företagande stöpt om den grundläggande utbildningen och forskarutbildningen vid Handelshögskolan i Stockholm.

Lars Strannegård har medverkat i ett stort antal bokprojekt och antologier samt skrivit såväl vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter som debattartiklar i svenska tidningar och tidskrifter. Han har varit gästforskare vid bland annat Stanforduniversitetet, University of St. Gallen samt Svenska institutet Paris och är en internationellt välkänd forskare.

Mer om Lars Strannegårds forskning

Publicerad den   Ledamöter

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien