Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2020/1

Nummer 2020:1 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2020:1

Volym 115:1 (2020)

Artiklar

1 Isberg, A. Ringspännen i Lund. Skiftande traditioner mellan Östersjön och Kontinenten. — Summary.

15 Ødeby, K. Hvor er runene? —Summary.

29 Lingström, M. & Klackenberg, H. Sigillstampen från Biskops-Arnö. —Summary.

Debatt

37 Hegardt, J. Kanske: Det humanistiska tvivlet och det arkeologiska narrativet.

40 Björklund, A., Janzon, K., Källström, H., & Lovén, C. Referensverket Det medeltida Sverige och arkeologin.

43 Indrelid, S. Medieval communal reindeer drives on Hardangervidda, South Norway: reply to Otto Blehr.

Korta meddelanden

51 Oehrl, S. Gotland’s largest picture stone rediscovered.

55 Gustafsson, N.B. Ett nyfunnet märke från Roma kloster.

58 Larsson, A., Lennblad, A., & Ytterberg, N. Korsvikskäken: Ett bohusländskt skelettfynd från mellersta järnålder.

Recensioner

Alla recensioner

61 Ling, M. & Welinder, S. Arkeologiska fantasier. Anmälan av J. Wienberg.

63 Dørum, K. & Holberg, E. Frå høvdingdøme til statsmakt i Norge ca. 200–1350. Anmälan av T. Lindkvist.

65 Skoglund, P. et al. (red.). North Meets South. Theoretical Aspects on the Northern and Soutthern Rock Art Traditions in Scandinavia. Anmälan av V. Mantere.

67 Zachrisson, I. Gränsland: Mitt arkeologiska liv. Anmälan av I. Berg.

69 Buchwald, V.F. Jernets Danmarkshistorie. Anmälan av A. Ödman.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Christina Fredengren

christina.fredengren@shm.se

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

Lösnummer

90 kr

Helårsprenumeration (4 nr)

300 kr

Helårsprenumeration utlandet

350 kr

För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien