Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2020/2

Nummer 2020:2 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

Fornvännen 2020:2 innehåller även Korta Meddelanden, som ger en snabb inblick i nya fynd och resultat från forskare och arkeologer: Westergaard & Ericsson presenterar markradarundersökning av Öveds klosterkyrka; Arcini & Evanni har en intressant diet- och strontiumstudie på tidiga kristna gravar i Frösthult; Brink, Grehn & Helgesson berättar om en spelpjäs av glas påträffad i Skåne; Christian Lovén visar upp en förbisedd Strängnäs-karta från 1738 och Anders Nord har gjort färganalys av målningar i Vadstena kloster.

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2020:2

Volym 115:2 (2020)

Artiklar

73 Lindström, T. & Paktriksdotter, A. Förbisedda föremål – gropkeramiska »facettstenar». — Summary.

81 Pentz, P. The same but different. A note on a recently found zoomorphic drinking horn terminal.

91 Estham, I. & Franzén, M-L. Sindal – siden som bakgrund till medeltida broderier. — Summary.

99 Bondeson, L. & Bondesson, T. Balt-Norwegian migration of brooch design. New examples found – in Denmark.

Korta meddelanden

105 Blehr, O. Sumtangen, a medieval communal reindeer drive locality on Hardangervidda: reply to Svein Indrelid.

109 Karlsson, J. & Fornander, E. Svar till Tobias Lindström.

Debatt

110 Lovén, C. En förbisedd Strängnäskarta från 1738.

111 Westergaard, B. & Ericsson, A. Markradar infriar klosterlöfte – Koret i Öveds klosterkyrka påvisat under mark.

115 Ahlström Arcini, C. & Evanni, L. Frösthult – en i raden av tidigkristna kyrkogårdar.

121 Nord, A.G. Färganalys av målningar i Vadstena kloster.

126 Brink, K., Grehn, F & Helgesson, B. En vikingatida spelpjäs av glas från Östra Grevie, sydvästra Skåne.

128 Ringstedt, N. & Lamm, J.P. Svenska Fornminnesföreningens Hildebrandpris, Monteliusmedalj och Mandelgrenpris.

Recensioner

Alla recensioner

130 Andersen, M. & Bonde Christensen, T. (red.). Denar til daler: Danmarks Mønthistorie indtil 1550. Anmälan av R. Hedlund.

131 Lovén, C. Vårfruberga kloster: 1200-talsjordeboken och godspolitiken. Anmälan av H. Krongaard Kristensen.

133 Olausson, M.(ed.). Runsa borg: Representative life on a Migration Period Hilltop Site – a Scandinavian Perspective. Anmälan av I. Ystgaard.

135 Goßler, N. & Jahn, C. Wikinger und Balten an der Memel: Die Ausgrabungen des frühgeschichtlichen Gräberfeldes von Linkuhnen in Ostpreußen 1928–1939. Anmälan av B. Hårdh.

137 Wahlberg, M. (red.) Svenskt ortnamnslexikon. Anmälan av G. Tagesson.

139 Kristiansen, M. S. & Giles, K. (eds.). Dwellings, Identities and Homes: European Housing Culture from the Viking Age to the Renaissance. Anmälan av G. Tagesson

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Christina Fredengren

christina.fredengren@shm.se

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

Lösnummer

90 kr

Helårsprenumeration (4 nr)

300 kr

Helårsprenumeration utlandet

350 kr

För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien