Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2020/4

Nummer 2020:4 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

Det senaste numret av Fornvännen innehåller Helena Anderssons omanalys av förment "manliga och kvinnliga" gravgåvor i mellanneolitiska gravar, Mats G Larssons tolkning av Adam av Bremens Uppsala-skildring och Erik Bohlin tolkning av latinsk inskrift på en dansk medalj. Dessutom nya fakta om "Birkaflickan", medeltida Skänninge-gravar och de som förolyckades på Kronan-skeppet tack vare osteologi, isotoper och DNA, plus färganalys från Södra Vi kyrka i Småland. Den schweiziske arkeologen Troyons utgrävningsrapport från 1800-talet av ett gravfält på Munsö har översatts av Jan Peder Lamm och Martin Rundkvist har även skrivit en minnestext över Jan-Peder Lamm. Dessutom är ett flertal spännande publikationer recenserade.

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

 

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2020:4

register

Årgång 115:4, 2020

ARTIKLAR

225 Andersson, H. Yxor till kvinnor och pärlor till män – en diskussion kring sociala kategorier under gotländskt mellan neolitikum. —Summary.

242 Larsson, M. G. Kungaval och hednatempel – en alternativ tolkning av Adam av Bremens Ubsola-skildring. —Summary.

251 Bohlin, E. Bidrag till tolkning av den latinska inskriften på den danska medaljen slagen till minne av Vänersborgs erövring år 1676. —Summary.

260 Troyon, F. & Lamm, J. P. Björn järnsidas gravfält på Munsö och Frédéric Troyons utgrävningar 1846. —Summary.

KORTA MEDDELANDEN

270 Nord, A.G. Färganalys av två bemålade stockar i Södra Vi kyrka (Småland).

274 Ahlström Arcini, C., Hedvall, R & Lundgren, M:. Ygle, Guve och Rane i Skänninge. DNA-analyser löste frågan om deras släktskap.

279 Boethius, A., Ahlström Arcini, C., Kielman-Schmitt, M., & Andersson, G. Nya rön om Birkaflickan.

285 Drew, S. & Wärmländer, S.K.T.S. Children aboard the 17th c. warship Kronan? Four non-adult hip bones found among the skeletal remains.

287 Rundkvist, M. In memory of Jan Peder Lamm.

RECENSIONER

292 Arnell, K-H. & Papmehl-Dufay, L. (red.). Grävda minnen: Från Skedemosse till Sandby borg. Anmälan av K. Jennbert.

294 Goldhahn, J. (red.). Oskarshamn före Oskarshamn: Från islossning till reformation. Anmälan av K. Gustavsson.

296 Balckmore, L. et al. The Prittlewell princely burial: Excavations at Priory Cresent, Southend-on-Sea, Essex, 2003; Hirst, S. & Scull, C. The Anglo-saxon princely burial at Prittlewell, Southend-On-Sea. Anmälan av J. Ljungkvist

297 Skoglund, P. Rock Art through Time: Scanian Carvings in the Bronze Age and Earliest Iron Age. Anmälan av P. Nilsson.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Christina Fredengren

christina.fredengren@shm.se

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

Lösnummer

90 kr

Helårsprenumeration (4 nr)

300 kr

Helårsprenumeration utlandet

350 kr

För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien