Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2021/2

Nummer 2021:2 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I detta nummer undersöker Stilborg hur pass representativa de keramiska tunnslipsanalyserna i databasen SEAD är, Nicklasson uppmärksammar Ida Nilsson och andra osynliggjorda kvinnor under 1800-talets arkeologi, Krakow argumenterar för att Ingvarståget infaller tidigare än vad vi trott och Potts har undersökt Bengt Bengtsson Oxentiernas resor i Mellanöstern under 1600-talet. Edgren & Heimer redovisar forskningsresultat om Fornsigtuna, Bondesson & Bondeson kommer med ny information om baltiska dräktspännen i Norge och en ny fond har instiftats till minne av Jan Peder Lamm. Recensioner av böcker av Martin Jezek, Kathryn Weedman Arthur, Markus Hiekkanen samt Thomas Frank.

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2021:2

register

Volum 116:2, 2021

ARTIKLAR

89 Stilborg, O. A study of the representativity of the Swedish ceramics analyses published in The Strategic Environmental Archaeology Database (SEAD)

101 Krakow, A. Olof Erikssons dödsår och dateringen av Ingvarståget

114 Potts, D.T. Bengt Bengtsson Oxenstierna (1591–1643): A critical reassessment of his two journeys to the Near East

129 Nicklasson, P. Ida Nilsson vid arkeologkongressen i Köpenhamn 1869

KORTA MEDDELANDEN

145 Bondesson, T. & Bondeson, L. Update on brooches with Balt traits in Norway – the map redrawn by metal detecting

151 Edberg, R. & Heimer, O. Fornsigtuna – aktuella forskningsresultat

154 Myrberg Burström, N. En ny fond har instiftats till Jan Peder Lamms minne

RECENSIONER

156 Ježek, M. Archaeology of Touchstones: An introduction based on finds from Birka, Sweden. Anmälan av M. Søvsø

157 Weedman Arthur, K. The lives of stone tools: Crafting the status, skill, and identity of flintknappers. Anmälan av A. Högberg

159 Hiekkanen, M. Finlands medeltida stenkyrkor. Anmälan av J. Wienberg

161 Frank, T. Min vej til vikingernes Byzans: 65 dage i kajak. Anmälan av R. Edberg

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

Lösnummer

90 kr

Helårsprenumeration (4 nr)

300 kr

Helårsprenumeration utlandet

350 kr

För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien