Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2021/3

Nummer 2021:3 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I detta nummer kan ni läsa Maria Peterssons artikel om ritualer vid Motala ström i ett långtidsperspektiv och Anders Bornfalk Back tar grepp om forskningen om Mora tingsplats. Jane Kershaw med flera har analyserat vikingatida föremål av silver och kan visa att arabiska silvermynt utgjort råmaterialet redan tidigt i perioden. Anders Nord och Kate Tronner har analyserat färg från muralmålningar i Västgötska kyrkor och spårar deras ursprung till områden i Tyskland. Korta meddelanden från Wehlin m.fl. om mesolitiska brända människoben hittade i Dalarna, analys av en vikingatida hornskiva från Birka av Wärmländer & Wåhlander och Anton Larsson lyfter fram ett föremål som tyvärr gått förlorat - ett medeltida nattvardskärl från Bohuslän. Dessutom debattinlägg om kulturarv och identitetspolitik av Johan Hedgardt och ett svar från Mats G Larsson i debatten om Ingvarstågets datering.

Recensioner av böcker av Marianne Vedeler, Egil Mikkelsen, Andrine Nilsen och B A Thurber.

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2021:3

register

Volum 116:3, 2021

ARTIKLAR

165 Petersson, M. Ritualer vid Strömmen – Motala i ett långtidsperspektiv

185 Kershaw, J., Merkel, S. W., Oravisjärvi, J., Kooijman, E. & Kielman-Schmitt, M. The scale of dirham imports to the Baltic in the ninth century

205 Bornfalk Back, A. Till frågan om Mora ting – ett arkeologiskt perspektiv.

220 Nord, A. G. & Tronner, K. Färganalys av romanska muralmålningar i tre kyrkor i Västergötland

KORTA MEDDELANDEN

228 Wehlin, J., Fahlberg, D. & Lennblad, A. Brända mesolitiska människoben funna i Dalarna.

232 Wärmländer, S. K. T. S. & Wåhlander, L. En vikingatida hornskiva från Birka för dragning av tenntråd

239 Larsson, A. The Salen Ciborium: A lost medieval artefact from Skee Parish, Bohuslän

DEBATT

243 Larsson, M. G. Ingvarstågets datering

245 Hegardt, J. Kulturarv, konflikt, historia: Identitetspolitik eller historiemedvetande?

RECENSIONER

Länk till samtliga

251 Vedeler, M. The Oseberg Tapestries. Anmälan av S. Oehrl

253 Mikkelsen, E. Looting or Missioning: Insular and continental sacred objects in Viking Age contexts in Norway. Anmälan avE. Wamers

256 Nilsen, A. Vernacular buildings and urban social practice: Wood and people in early modern Swedish society. Anmälan av P. Carelli

258 Thurber, B. A. Skates Made of Bone: A History. Anmälan av R. Edberg

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

Lösnummer

90 kr

Helårsprenumeration (4 nr)

300 kr

Helårsprenumeration utlandet

350 kr

För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien