Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2021/4

Nummer 2021:4 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

Artiklar av Söderberg, B., Lagerås, P. & Björk, T. "Gränslandets dynamik: Samspelet mellan slätt och ås i nordöstra Skåne i ett långtidsperspektiv."; Herschend, F. "Vad är det Háv hänger på i Hávamál?", Lovén, C. "Hjälmarsund – en utkonkurrerad stadsbildning?" och Ljungar, W. "Korsbröder mellan himmel och rike: Identitetsuttryck och självbild i den svenska johanniterordens sigill, 1285–1527." Korta meddelanden om modifierade tänder på två vikingatida individer från Ryssland (Toplak, M. S., Palmowski, V. E. & Pushkina, T.), undersökning av fjädrar från båtgravar i Valsgärde gravbacke (Berglund, B. & Rosvold, J.), och en eggad mesolitisk benspets från Eklundshov (Gummesson, S. & Lindgren, C.).

Dessutom debattinlägg om kulturarvets digitalisering (Henrik Summanen) och Ingvarstågets datering (svar från Annett Krakow). Recensioner av böcker av Kent Andersson och Kersti Markus, och antologierna "Relations and runes: The Baltic Islands and their interactions during the Late Iron Age and Early Middle Ages", "North and south: Medieval art from Norway and Catalonia 1100–1350" och "The Saint enshrined: European tabernacle altarpieces c. 1150–1400".

För ny prenumeration mejla order@bokorder.se

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2021:4

register

Volum 116:4, 2021

ARTIKLAR

261 Söderberg, B., Lagerås, P. & Björk, T. Gränslandets dynamik: Samspelet mellan slätt och ås i nordöstra Skåne i ett långtidsperspektiv.

281 Herschend, F. Vad är det Háv hänger på i Hávamál?

296 Lovén, C. Hjälmarsund – en utkonkurrerad stadsbildning?

305 Ljungar, W. Korsbröder mellan himmel och rike: Identitetsuttryck och självbild i den svenska johanniterordens sigill, 1285–1527.

KORTA MEDDELANDEN

322 Toplak, M. S., Palmowski, V. E. & Pushkina, T. Two male individuals with modified teeth from Gnezdovo, Russia.

327 Berglund, B. & Rosvold, J. Undersökning av fjädrar från båtgravar i Valsgärde gravbacke.

333 Gummesson, S. & Lindgren, C. En eggad benspets från Eklundshov – nyfynd vid ny osteologisk analys.

DEBATT

338 Krakow, A. Ingvarstågets datering: Svar till Mats G. Larsson.

340 Summanen, H. Kulturarvets digitalisering.

RECENSIONER

Samtliga recensioner

342 Andersson, K. Det förflutnas ansikten: Öga mot öga med forntiden. Anmälan av S. Oehrl.

344 Markus, K. Visual culture and politics in the Baltic Sea region, 1100–1250: East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. Anmälan av J. Wienberg.

346 Kitzler Åhfeldt, L. et al. (eds.). Relations and runes: The Baltic Islands and their interactions during the Late Iron Age and Early Middle Ages. Anmälan av K. Zilmer.

348 Kroesen, J. et al. (eds.). North and south: Medieval art from Norway and Catalonia 1100–1350. Anmälan av E. Nyborg.

348 Gutiérrez Banos, F. et al. (eds.). The Saint enshrined: European tabernacle altarpieces c. 1150–1400. Anmälan av E. Nyborg.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien