Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2022/2

Nummer 2022:2 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I Fornvännen 2022:2 bjuder Mattias Toplak på en djuplodande analys av det vikingatida gravfältet Havor på Gotland, där den omfattande förekomsten av sekundärbegravningar vittnar om komplexa rituella traditioner. Felicia Hellgren studerar ben från varg i de medeltida lagren i Enköping med hjälp av osteologi och strontium-isotoper. Anders G Nord och Kate Tronner har sammanställt en syntes av användningen av färgpigment i medeltida Skandinavien, med jämförelser ute i Europa, och vad det avslöjar om nätverk och handelsvägar under denna period. Korta meddelanden av Anna Tornberg som utvärderar en metod för osteologisk åldersbedömning på ett bronsålderskranium; Ahlström Arcini, Mills, Konsmar & Hedvall presenterar en tidigkristen begravningsplats vid Vreta kloster i Östergötland som upptäcktes först 2019 och Gustaf Trotzig har tittat närmare på illustrationen av Olof Rudbecks bok Atlantica. Anders Bornfalk Back får ge slutordet i debatten om Mora stenar – för denna gång. Recensioner av Malou Blanks avhandling om Västergötlands mellanneolitikum samt av publikationer av Egon Wamers och Harri Luukkanen & William W. Fitzhugh.

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2022:2

Register

Volym 117:2, 2022

Artiklar

81 Toplak, M. S. Resources in death: The past in the late Viking Age burials in the cemetery of Havor, Gotland.

107 Hellgren, F. Varg och människa under medeltiden: En analys av ben från varg som anträffades i kvarteret Traktören i Enköping.

124 Nord, A. G. & Tronner, K. Pigments used in medieval Scandinavia – types, origin, trading routes.

Korta meddelanden

134 Tornberg, A. Beyond the age of 60+: Evidence of an elderly female from the Neolithic-Early Bronze Age using Transition Analysis 3 age estimation

140 Ahlström Arcini, C., Mills, R., Konsmar, A. & Hedvall, R. Folk från kungens gårdar?

146 Trotzig, G. Försättsbladet i bilddelen till Olof Rudbecks Atlantica

Debatt

149 Bornfalk Back, A. ”oppa moraskoogh” – Svar till Mats G. Larsson

Recensioner

Samtliga recensioner

152 Wamers, E. (ed.), Der Tassilo-Liutpirc-Kelch im Stift Kremsmünster: Geschichte Archäologie, Kunst. Anmäld av S. Oehrl

154 Luukkanen, H. & Fitzhugh, W. W. med bidrag av Anichtchenko E., The bark canoes and skin boats of northern Eurasia. Anmäld av C. Theliander

156 Blank, M., Mobility, subsistence and mortuary practices: An interdisciplinary study of Neolithic and early Bronze Age megalithic populations of southwestern Sweden. Anmäld av Å. M. Larsson

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien