Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen 2023/1

Nummer 2023:1 av Fornvännen med artiklar, fakta och recensioner har nu nått alla prenumeranter. Fornvännen finns också att låna på bibliotek. För nya prenumerationer mejla order@bokorder.se.

I Fornvännen 2023:1 visar Anders Högberg och Bo Knarrström potentialen i att analysera gamla material med nya ögon: i detta fall mesolitisk flinta från Limhamn. Vad avslöjar flintspånen idag, i ljuset av ett sekels metod- och kunskapsutveckling? En annan samling som fortsätter ge oss ny kunskap är fynden från Birka. Lena Holmquist har i sin genomgång av materialet från garnisonen identifierat flera till synes oansenliga föremål som visar på förekomsten av skriftkonst i denna miljö. Magnus Källström har ofta uppmärksammat intressanta runinskrifter i denna tidskrift, men i denna artikel tar han itu med en försvunnen sådan och genom arkivstudier och detektivarbete framträder bilden av en uppländsk stormannaätt som kan ha spelat en viktig roll i det tidiga Svearikets historia. I de korta meddelandena så presenterar Jonas M Nordin, Maria Björck och Inga Blennå nya arkeologiska undersökningar av samisk bosättning i Hälsingland. Peter Pentz tar en närmare titt på det symboliska bildspråket på vikingatida metallfynd från Danmark, medan Rune Edberg reflekterar över hur politiska och nationalistiska strömningar riskerar att påverka forskningen kring Ukrainas tidiga historia i allmänhet och Ingegerd i synnerhet. Daniel Sahlén recenserar antologin ”Crafts and Social Networks in Viking Towns” redigerad av Ashby och Sindbaek, och Jes Wienberg har läst Jonas M Nordins bok ”Mellan medeltid och modernitet: En introduktion till historisk arkeologi från högmedeltiden till idag”.

Publicerad den   Publikationer

innehåll 2023:1

Register

Volym 118:1, 2023

Artiklar

Högberg, A. & Knarrström, B. Att gå till botten med en liten samling flintspån. Ny kunskap om ett gammalt fynd från Limhamns hamn.

Holmquist, L. Finds of writing equipment from Birka’s Garrison.

Källström, M. En misskänd runsten från Salmunge och en uppländsk stormannasläkt.

Korta meddelanden

Monié Nordin, J., Björck, M. & Blennå, I. Kolningsgropar och härdar. Aktuella arkeologiska undersökningar av samisk historia i Hälsingland.

Pentz, P. New finds from the shamanic battlefield?

Edberg, R. Den nyaste forskningen behöver inte vara den bästa.

Recensioner

Samtliga recensioner

Ashby, S. P. & Sindbæk, S. M. (eds.). Crafts and social networks in Viking towns. Anmälan av D. Sahlén.

Monié Nordin, J. Mellan medeltid och modernitet: En introduktion till historisk arkeologi från högmedeltiden till idag. Anmälan av J. Wienberg.

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA sex månader efter att det tryckta numret av tidskriften utkommit.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

 


Lösnummer90 krHelårsprenumeration (4 nr)300 krHelårsprenumeration utlandet350 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien