Kungliga Vitterhetsakademin

Stenålder vid Tåkern

Stenålder vid Tåkern

Författare: BROWALL, Hans

ISBN: 978-91-88763-17-4

ISSN: 0083-6761

Antal sidor: 160

Utgivningsår: 2020

Beställningsinformation: Beställ och ladda ner här

Tåkern och Dagsmosse var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö, och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.

I boken jämförs fyndmaterial från Tåkerns västra strandbygd med det från sjöns östra strandbygd. Skillnader diskuteras i termer av bosättning, försörjningsekonomi, religiösa och rituella strukturer och kommunikationer med omvärlden.

Mellan- och senmesolitikum liksom mellan- och senneolitikum framstår i fyndmaterialet som expansionsperioder. Runt Tåkern ligger de yngre mesolitiska boplatserna som ett pärlband, och söderut får trattbägarkulturen ett starkt fäste under äldre mellanneolitisk tid genom megalitgraven och pålbyggnaden i Alvastra. Några av dessa boplatser och fyndmaterial belyses särskilt.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien