Kungl. Vitterhetsakademin

Svenska lärde (Natur & Kultur)

Information

Vitterhetsakademiens skriftserie Svenska lärde vill bidra till att fylla en lucka i svensk biografisk litteratur och vetenskapshistoria. I serien utgavs större, populärt hållna biografier över framstående äldre svenska forskare och författare inom de ämnesområden som akademien företräder. För de enskilda biografiernas innehåll ansvarar författarna. Serien utgavs i samarbete med andra förlag:

• Bokförlaget Natur och Kultur (1994-2004)
Atlantis Bokförlag (2007-2014)

OBS: Skriftserien Svenska lärde har nu avslutats. Den kommer att ersättas av serien Lärda i Sverige med utgivningsstart 2018 (på annat förlag).



The books in this section are published together with other publishers:

• Bokförlaget Natur och Kultur
Atlantis Bokförlag (från och med 2007)

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Svenska lärde (Natur & Kultur)

Bokförlaget Natur och Kultur (1994–2004)

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien