Kungl. Vitterhetsakademin

Integritetspolicy

Kungl. Vitterhetsakademien ansvarar för de uppgifter vi lagrar och vi värnar om den personliga integriteten. Vår ambition är alltid att skydda personuppgifter på bästa sätt och vi följer gällande lagar och regler för dataskydd. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy med anledning av att GDPR (General Data Protection Regulation) gäller från och med den 25 maj 2018. Med integritetspolicyn informerar vi om hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Personuppgifter som vi samlar in
Vi sparar framför allt den kontaktinformation som du själv lämnar till oss, t ex i samband med en ansökan. De vanligaste uppgifterna är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och bankkonto (för utbetalning av beviljade medel). I samband med olika aktiviteter kan det också förekomma att vi filmar och fotograferar, sådant material kan komma att användas på vår hemsida eller i annat kommunikations- och informationsmaterial.

Vitterhetsakademien kan komma att använda personuppgifter för utskick med information om vår verksamhet fram till dess att du meddelar Vitterhetsakademien att du inte längre vill ta emot information.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?
Personuppgifter behandlas i första hand av oss. Uppgifterna kan också komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Till exempel kan våra IT- och systemleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas och för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverk och system. Alla anställda har tydliga instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast de som har anledning att behandla personuppgifter har tillgång till de system där personuppgifterna lagras. Dessutom behövs lösenord och användarnamn för att logga in i systemen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna så länge som hanteringen kräver. Vi kan även komma att spara dina personuppgifter under en längre tidsperiod, t ex för framtida forskning.

Rättigheter som registrerad
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har den som är registrerad rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som hanteras samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndighetens hemsida finns fullständig information om den enskildes rättigheter.

Du har även rätt att begära att personuppgifter raderas eller att behandlingen av personuppgifterna begränsas. Samtycke om behandling av personuppgifter kan återkallas. Klagomål som gäller vår hantering av personuppgifter kan lämnas till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över hanteringen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Kungl. Vitterhetsakademien.

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med oss med anledning av vår integritetspolicy är våra kontaktuppgifter:

Kungl. Vitterhetsakademien
Personuppgiftsansvarig
Box 5622
114 86 Stockholm

Telefon 08-440 42 80 eller e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Denna integritetspolicy fastställdes av Kungl. Vitterhetsakademiens ständige sekreterare den 25 juni 2018.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien