Kungl. Vitterhetsakademin

Utländska ledamöter

 1. Balzamo, Elena
  Invald 2013-06-04 (287, Ff)
  Fil. dr i skandinavistik, forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study, Uppsala.
  elena.balzamo@free.fr
 2. Battail, Jean-François
  Invald 1986-03-04 (240, Ff)
  Professor i de skandinaviska språken och litteraturerna vid Sorbonne, Paris.
  jfrancois.battail@gmail.com
 3. Bietak , Manfred
  Invald 1989-03-07 (248, Ha)
  Professor i egyptologi vid universitetet i Wien och chef för Österreichisches Archäologisches Institut i Kairo.
  manfred.bietak@univie.ac.at
 4. Bonsdorff, Jan von
  Invald 2007-10-02 (277, Ha)
  Professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet.
  jan.von.bonsdorff @konstvet.uu.se
 5. Broglie, Gabriel de
  Invald 2008-12-02 (281, Ha)
  Chancelier de l’Institut de France, Paris, Frankrike.
 6. Carnap-Bornheim, Claus von
  Invald 2016-09-06 (290, Ha)
  professor i arkeologi vid Christian Albrecht Universität i Kiel.
  claus.carnap@landesmuseen.sh
 7. Chubarian, Aleksandr Oganovich
  Invald 2013-06-04 (286, Ha)
  Professor och föreståndare för ryska vetenskapsakademiens institut för allmän historia.
 8. Colonna, Giovanni
  Invald 1998-03-03 (257, Ha)
  Professor i etruskologi och italiska antikviteter vid universitetet i Rom.
 9. Dillmann, François-Xavier,
  Invald 1997-09-02 (263, Ff)
  Professor i forntida och medeltida skandinavisk historia och filologi vid Sorbonne.
  francois-xavier.dillmann @ephe.sorbonne.fr
 10. Føllesdal, Dagfinn
  Invald 1997-11-04 (264, Ff)
  Professor i filosofi vid universitetet i Oslo, Norge och vid Stanford University, USA.
  d.k.follesdal@ifikk.uio.no
 11. Jones, Michael
  Invald 1999-11-02 (268, Ha)
  Professor i geografi vid Trondheims universitet (NTNU).
  michael.jones@ntnu.no
 12. Karlsson, Fred
  Invald 2008-11-04 (280, Ff)
  Professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet, Finland.
  fred.karlsson@helsinki.fi
 13. Kristiansen, Kristian
  Invald 2000-01-10 (269, Ha)
  Professor i arkeologi vid Göteborgs universitet.
  kristian.kristiansen@archaeology.gu.se
 14. Lepenies, Wolf
  Invald 1990-05-08 (251, Ff)
  Professor i allmän sociologi vid Freie Universität Berlin, permanent fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin.
  lepenies@wiko-berlin.de
 15. Matthiae, Paolo
  Invald 2001-10-02 (270, Ha)
  Professor i Främre Orientens arkeologi och konst vid Roms universitet, Italien.
 16. Meinander, Henrik Carl
  Invald 2020-05-05 (292, Ha)
  Professor i historia vid Helsingfors universitet.
  henrik.meinander@helsinki.fi
 17. Michalski, Sergiusz
  Invald 2005-02-01 (275, Ha)
  Professor i konsthistoria vid universitetet i Tübingen, Tyskland.
  sergiusz.michalski@uni-tuebingen.de
 18. Mulligan, Kevin
  Invald 2012-10-02 (285, Ff)
  Professor i filosofi vid Université de Genève.
  Kevin.Mulligan@unige.ch
 19. Nøjgaard, Morten
  Invald 1997-02-04 (262, Ff)
  Professor i romanska språk vid universitetet i Odense.
  mno@sdu.dk
 20. Paul, Fritz
  Invald 1988-02-02 (244, Ff)
  Professor i germansk, särskilt nordisk filologi vid universitetet i Göttingen, Tyskland.
  fpaul@gwdg.de
 21. Pirenne-Delforge, Vinciane
  Invald 2022-06-07 (293, Ha)
  professor i Religion, histoire et société dans le monde grec antique vid Collège de France i Paris.
  vinciane.pirenne@college-de-france.fr
 22. Tomiya, Itaru
  Invald 2015-12-02 (289, Ff)
  Professor vid Institute for Research in Humanities vid Kyoto University.
  tomi@zinbun.kyoto-u.ac.jp
 23. Troy, Lana
  Invald 2006-06-07 (276, Ha)
  Professor i egyptologi vid Uppsala universitet.
  Lana.Troy@egyptologi.uu.se
 24. Vilinbahov, Georgy
  Invald 2011-10-04 (284, Ha)
  Professor vid St. Petersburgs Konstakademi och ställföreträdande chef för Eremitaget.
  vilinbahov@hermitage.ru
 25. Villstrand, Nils Erik
  Invald 2010-10-05 (283, Ha)
  Professor emeritus i nordisk historia vid Åbo Akademi.
  nils.villstrand@abo.fi
 26. Whitley, Richard
  Invald 2007-12-04 (278, Ha)
  Professor i organisationssociologi vid universitetet i Manchester, England.
  R.whitley@mbs.ac.uk
 27. Wilson, Sir David
  Invald 1981-09-01 (230, Ha)
  F.d. direktör för British Museum i London, f.d. professor vid universitetet i London.
  dmw@mcb.net
 28. Wrede, Johan
  Invald 2004-10-05 (273, Ff)
  Professor emeritus i svensk litteratur vid Helsingfors universitet, Finland.
  johanottowrede@gmail.com
 29. Zhang, Longxi
  Invald 2009-02-03 (282, Ff)
  Professor i jämförande litteratur och översättning vid City University of Hong Kong.
  ctlxzh@cityu.edu.hk
 30. Zink, Michel
  Invald 2017-01-10 (291, Ff)
  Professor i medeltida franska litteratur, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
  michel.zink@college-de-france.fr
Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien