Kungliga Vitterhetsakademin

Ledamöter

Akademiens ledamöter tillhör de humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga disciplinerna. Att bli invald i Akademien är ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård.

Akademien är uppdelad i två klasser med 30 ledamöter (upp till 72 år) i varje klass: den historisk-antikvariska (arkeologi, estetiska vetenskaper, etnologi, företagsekonomi, historia, kulturgeografi, nationalekonomi, religionsvetenskap, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap m.m.) och den filosofisk-filologiska klassen (exegetik, filosofi, juridik, litteratur, psykologi, språk m.m.). Akademien har dessutom ett sextiotal arbetande ledamöter som är över 72 år samt hedersledamöter, utländska ledamöter, svenska och utländska korresponderande ledamöter. Det totala antalet ledamöter är cirka 200. Ledamöterna väljs på livstid men kan utträda ur Akademien efter skriftlig anmälan.

H.M. Konungen är Kungl. Vitterhetsakademiens beskyddare, H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan är första hedersledamöter.

Beskyddare

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Förste hedersledamot

H.M. Drottning Silvia

Förste hedersledamot

H.K.H. Kronprinsessan Victoria

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien