Kungl. Vitterhetsakademin

Publikationer

Kungl. Vitterhetsakademien har en bred akademisk utgivning inom humaniora och samhällsvetenskap och tillgängliggör aktuell forskning för en intresserad allmänhet och forskare.

Sedan 1789 har Vitterhetsakademien publicerat skrifter inom sitt verksamhetsområde, tidigare med en tyngdpunkt på antikvarisk forskning. Akademien har numera en bred akademisk utgivning som rymmer monografier, antologier och en rad skriftserier inom humaniora, samhällsvetenskap och kulturmiljövård. Nyutgivna skrifter publiceras i möjligaste mån digitalt med öppen tillgång (open access). Manus som utges i någon av Akademiens serier (t.ex. Historiska serien, Antikvariska serien eller Filologisk-filosofiska serien) granskas i någon av Akademiens sakkunniga nämnder och beslut om utgivning fattas av Akademiens förvaltningsutskott. Akademien ger årligen ut Kungl. Vitterhetsakademiens Årsbok där bland annat aktuell information om Akademiens verksamhet, inträdesföreläsningar av nyinvalda ledamöter och minnestal över avlidna ledamöter publiceras.

Vitterhetsakademien ger sedan 1906 ut Fornvännen som är den ledande tidskriften för svensk antikvarisk forskning. Fornvännen finns tillgänglig digitalt via DiVA genom samarbetet med Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.

Vitterhetsakademiens bibliotek förvaltas av Riksantikvarieämbetet och samlingarna tillhör både Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhetsakademien. Akademiens utgivning finns tillgänglig för lån och fjärrlån via Vitterhetsakademiens bibliotek.

Beställ publikation

Kungl. Vitterhetsakademiens publikationer finns tillgängliga via vår egen webbokhandel och via Adlibris, Bokus och Amazon.

Vitterhetsakademiens publikationer distribueras av eddy.se. Vid frågor som rör beställningar, återförsäljning, prenumerationer eller betalning, kontakta:

Telefon och e-post:
E-post: order@bokorder.se
Telefon: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Vill du ha nyhetsbrev om vår utgivning? Anmäl dig här.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien