Kungliga Vitterhetsakademin

Aktuella utlysningar

stänger 25 januari 2022

Ur stiftelsen Wallenbergstiftelsens fond utlyser Kungl. Vitterhetsakademien bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor.

stänger 25 januari 2022

För disputerade forskare utlyser Kungl. Vitterhetsakademien bidrag avsedda för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

Information

Digital ansökan

Redovisning av beviljade medel

Du som beviljats medel sökta i vårt ansökningssystem redovisar där.

Övriga beviljade medel redovisas här.

öppnar 1 februari 2022

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond.

öppnar 1 februari 2022

För forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid.

öppnar 1 februari 2022

Under årens lopp har Akademien tillförts ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. De flesta av fonderna har mycket bestämda uppgifter om till vilka ändamål medlen skall användas. Andra ändamål än de angivna kan inte komma ifråga. Vilka stiftelser och fonder som är aktuella i årets utlysning kan variera.

öppnar 1 februari 2022

Akademien har nyligen tagit emot en generös donation av Augustus Lersten, Storbritannien. De donerade medlen ska användas som stöd till forskare och studerande för arkeologiskt fältarbete och fyndbearbetning i Medelhavsområdet, företrädesvis i Labraunda, Turkiet.

öppnar december 2022

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl. Vitterhetsakademien upp till tre stipendier om 125 000 kr.

uppskjutet

Tillsammans med The British Academy bjuder Kungl. Vitterhetsakademien in till ett forskningssamarbetssymposium (Knowledge Frontiers Symposium) på temat Natures, Cultures, Communities.

ansökan stängd

Kungl. Vitterhetsakademien utlyser i samarbete med Stiftelsen Natur & Kultur två treåriga akademiforskartjänster inom psykologi. Den ena forskartjänsten har inriktningen psykisk hälsa och ohälsa hos barn och ungdomar och den andra har inriktningen pedagogisk psykologi.
Utlysningen stängde den 15 september 2021.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien