Kungliga Vitterhetsakademin

Aktuella utlysningar

Samtliga utlysningar öppnar kl 10 och stänger kl 15

För att stimulera internationella kontakter utlyser Kungl. Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
Utlysningen stänger 1 september kl 15 2021.

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.
Utlysningen stänger 1 september kl 15 2021.

Stipendier kan sökas av studerande och forskare vid svenska universitet och högskolor för att bedriva studier eller forskning på Island inom områdena nordiska språk, litteraturvetenskap och arkeologi.
Utlysningen stänger 1 september kl 15 2021.

Information

Digital ansökan

Redovisning av beviljade medel

Du som beviljats medel sökta i vårt ansökningssystem redovisar där.

Övriga beviljade medel redovisas här.

öppnar december 2021

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Vitterhetsakademien för upp till tre stipendier om 125 000 kr.

öppnar december 2021

Resestipendier för internationell samverkan inom kulturmiljövården ur insamlingsstiftelsen Margareta Biörnstads fond.

öppnar december 2021

För forskare i Sverige inom området nordisk förhistoria och medeltid.

öppnar december 2021

ur stiftelsen Wallenbergstiftelsens fond.
Bidrag avsedda för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Resebidrag till internationella resor.

öppnar december 2021

För att stimulera internationella kontakter utlyser Kungl. Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.

öppnar februari 2022

Under årens lopp har Akademien tillförts ett stort antal donationsfonder av varierande storlek. De flesta av fonderna har mycket bestämda uppgifter om till vilka ändamål medlen skall användas. Andra ändamål än de angivna kan inte komma ifråga. Vilka stiftelser och fonder som är aktuella i årets utlysning kan variera.

öppnar februari 2022

Akademien har nyligen tagit emot en generös donation av Augustus Lersten, Storbritannien. De donerade medlen ska användas som stöd till forskare och studerande för arkeologiskt fältarbete och fyndbearbetning i Medelhavsområdet, företrädesvis i Labraunda, Turkiet.

uppskjutet

Tillsammans med The British Academy bjuder Kungl. Vitterhetsakademien in till ett forskningssamarbetssymposium (Knowledge Frontiers Symposium) på temat Natures, Cultures, Communities.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien