Kungl. Vitterhetsakademin

Fornvännen

information

Senaste numret
Fornvännen 2024:2


Lösnummer120 krHelårsprenumeration (4 nr)350 krHelårsprenumeration utlandet400 kr


För prenumerationer samt enstaka häften och äldre årgångar kontakta:

eddy.se AB
order@bokorder.se
Tel. nr: 0498-25 39 00

Postadress:
eddy.se AB
Box 1310
621 24 Visby

Fornvännen publiceras med öppen tillgång (open access) av Vitterhetsakademiens bibliotek och Riksantikvarieämbetet på plattformen DiVA direkt vid publicering.

Besök Fornvännen för det senaste numret.

redaktion

Ansvarig utgivare och huvudredaktör
Mats Roslund
mats.roslund@ark.lu.se

Redaktionssekreterare och mottagare av manuskript
Peter Carelli
fornvannen@vitterhetsakademien.se

Redaktör
Herman Bengtsson
herman.bengtsson@upplandsmuseet.se

Redaktör
Åsa M Larsson

asa.larsson@raa.se

Redaktör
Elin Fornander
elin.fornander@shm.se

 

Fv. Herman Bengtsson, Åsa M Larsson, Mats Roslund, Elin Fornander, Peter Carelli.

Fornvännen

Tidskrift för svensk antikvarisk forskning utgiven i samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Statens historiska museer.

Fornvännen är en svensk vetenskaplig tidskrift inom arkeologi och äldre konsthistoria. Den började ges ut av Kungl. Vitterhetsakademien 1906 och ersatte då Vitterhetsakademiens Månadsblad och Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift. Numera ges Fornvännen ut i samarbete med Statens historiska museer och utkommer med fyra nummer per år. Samtliga artiklar är peer review-granskade och skrivna på nordiska språk, engelska eller tyska med sammanfattningar på engelska. Fornvännen har även Nordens största recensionsavdelning på området och allt innehåll finns tillgängligt med öppen tillgång vid publicering.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien