Kungliga Vitterhetsakademin

Priser

Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. De största priserna är Gad Rausings pris, Swensonska priset och Rettigska priserna. De delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera av de övriga priserna. Priser för berömvärd lärargärning och priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tillhör de priser som Akademien inrättat på eget initiativ och bekostar med egna medel.

Akademiens största pris, Gad Rausings pris, instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne. Det skall gå till en framstående nordisk forskare inom i huvudsak arkeologiskt eller historiskt inriktade ämnesområden och språkvetenskap. Prissumman 1,5 miljoner kronor 2020. Prissumma för 2021 års pris kommer att vara 1,3 miljoner kronor.

Det Rettigska priset delades ut första gången 1956. Det ingick i makarna Rettigs stora donation, och prissumman utgår ur Rettigska kulturstiftelsens avkastningsmedel. Priset skall gå till en framstående forskare inom Akademiens verksamhetsområde och rätten att föreslå pristagare har tidigare alternerat mellan Akademiens båda klasser. Från och med 2018 delas två priser om 250 000 kr ut, ett i vardera klass.

År 1988 donerade Akademiens hedersledamot, direktör Carl-Hakon Swenson och hans hustru Ann-Kersti, ett betydande kapital, vars avkastning bland annat skall användas till ett stort pris, det Swensonska priset med samma generella inriktning som det Rettigska priset. Det har delats ut vartannat år sedan 1992, och prissumman uppgick 2019 till 700 000 kronor.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning har som syfte att belöna särskilt goda insatser inom gymnasie- och grundskola i fråga om moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Förutom prissumman 50 000 kronor till varje pristagare tilldelas pristagarnas skolor 20 000 kronor var att användas för inköp till skolbiblioteket. Upp till tre lärare belönas varje år.

Akademien delar också ut priser för välförtjänta vetenskapliga arbeten till fyra yngre forskare. Prissumman är 50 000 kronor till varje pristagare. Förslag till prisvärda avhandlingar väcks inom klasserna, som disponerar två priser var.

Övriga priser är Beskowska stipendiet, Björnstjernska priset, Uno Lindgrens pris, Loubatska priset , Montelii pris, Warburgska priset.

De flesta pristagare utses efter nominering av ledamöterna och gemensamt beslut i Akademien. För tre priser bjuder Akademien istället in till nominering och beredning sker inom utsedda kommittéer, det gäller pris för berömvärd lärargärning, Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning.

Samtliga priser och medaljer delas ut vid Akademiens högtidssammankomst den 20 mars, till minne av Akademiens instiftande. Sedan början av 1920-talet har högtidssammankomsten ägt rum i stora Riddarhussalen, ofta i närvaro av Akademiens höge beskyddare, H. M. Konungen, H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan.

Gad rausings pris 2020

Gad Rausings pris för framstående forskargärning

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelas år 2020 professor Pirjo Markkola, professor i historia vid Tammerfors universitet, för hennes mångsidiga och nyskapande studier av den nordiska välfärdsmodellens historiska rötter. Prissumma 1 500 000 kronor

övriga Priser och belöningar 2020

uppdaterat 2020-10-05

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2019 tilldelas professor Marianne Gullberg, Lund.

Läs mer

uppdaterat 2020-10-05

Rettigska priset

Professor Anna Dahlgren, Stockholm och professor Paula Henrikson, Uppsala, tilldelas det Rettigska priset 2020.

Läs mer

uppdaterat 2020-10-05

Övriga priser

Priser för välförtjänta vetenskapliga arbeten, Uno Lindgrens pris och Akademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet.

Läs mer

uppdaterat 2020-10-05

Akademiens medaljer

Professor Anders Andrén, professor Elisabet Engdahl, Professor Nils-Eric Sahlin, professor Mats Widgren och professor Ulla Birgegård tilldelas Akademiens medaljer 2020.

Läs mer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien