Kungl. Vitterhetsakademin

Priser

Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. De största priserna är Gad Rausings pris, Swensonska priset och Rettigska priserna. De delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera av de övriga priserna. Priser för berömvärd lärargärning och priser för förtjänta vetenskapliga arbeten tillhör de priser som Akademien inrättat på eget initiativ och bekostar med egna medel.

Akademiens största pris, Gad Rausings pris, instiftades av hedersledamoten Gad Rausings tre barn till faderns minne. Det skall gå till en framstående nordisk forskare inom i huvudsak arkeologiskt eller historiskt inriktade ämnesområden och språkvetenskap. Prissumman är 1,5 miljoner kronor (2021 var prissumman 1,3 miljoner kronor).

Det Rettigska priset delades ut första gången 1956. Det ingick i makarna Rettigs stora donation, och prissumman utgår ur Rettigska kulturstiftelsens avkastningsmedel. Priset skall gå till en framstående forskare inom Akademiens verksamhetsområde och rätten att föreslå pristagare har tidigare alternerat mellan Akademiens båda klasser. Från och med 2018 delas två priser om­ 250 000 kr ut, ett i vardera klass.

År 1988 donerade Akademiens hedersledamot, direktör Carl-Hakon Swenson och hans hustru Ann-Kersti, ett betydande kapital, vars avkastning bland annat skall användas till ett stort pris, det Swensonska priset med samma generella inriktning som det Rettigska priset. Det har delats ut vartannat år sedan 1992, prissumman var 2021 700 000 kronor.

Akademiens pris för berömvärd lärargärning har som syfte att belöna särskilt goda insatser inom gymnasie- och grundskola i fråga om moderna språk och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Förutom prissumman 50 000 kronor till varje pristagare tilldelas pristagarnas skolor 20 000 kronor var att användas för inköp till skolbiblioteket. Upp till tre lärare belönas varje år.

Akademien delar också ut priser för välförtjänta vetenskapliga arbeten till fyra yngre forskare. Prissumman är 50 000 kronor till varje pristagare. Förslag till prisvärda avhandlingar väcks inom klasserna, som disponerar två priser var.

Övriga priser är Beskowska stipendiet, Björnstjernska priset, Uno Lindgrens pris, Loubatska priset, Montelii pris, Warburgska priset.

De flesta pristagare utses efter nominering av ledamöterna och gemensamt beslut i Akademien. För tre priser bjuder Akademien istället in till nominering och beredning sker inom utsedda kommittéer, det gäller pris för berömvärd lärargärning, Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning.

Samtliga priser och medaljer delas ut vid Akademiens högtidssammankomst den 20 mars, till minne av Akademiens instiftande. Sedan början av 1920-talet har högtidssammankomsten ägt rum i stora Riddarhussalen, ofta i närvaro av Akademiens höge beskyddare, H. M. Konungen, H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan.

Gad rausings pris 2023

Gad Rausings pris för framstående forskargärning

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning tilldelas år 2024 akademiprofessor Heikki Pihlajamäki, professor i jämförande rättshistoria vid Helsingfors universitet, för hans uppslagsrika och nydanande forskning inom jämförande rättshistoria och rättsteori. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

övriga Priser och belöningar 2024

uppdaterat 2023-02-02

Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning 2023 tilldelas professor Torsten Persson, Stockholm.

Läs mer

uppdaterat 2024-03-022

Niclas Burenhult, docent i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, och Elizabeth Castaldo Lundén, disputerad i modevetenskap vid Stockholms universitet, för närvarande Fulbright Scholar vid University of Southern California.

Läs mer

uppdaterat 2024-03-22

Priser för välförtjänta vetenskapliga arbeten tilldelas Cecilia Dilworth, Richard Kowalik och Carl Sjösvärd Birger. Akademiens priser för berömvärd lärargärning inom skolväsendet tilldelas Luciana Medici, Leif Thorsson och Katarina Uthaug.

Läs mer

uppdaterat 2024-03-22

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Kerstins Smeds och Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Elisabet Lagerström.

Läs mer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien