Kungl. Vitterhetsakademin

Internationella nätverk

Kungl. Vitterhetsakademien har ett omfattande utbyte med utländska lärosäten och lärda samfund. Viktigast är ledamöterna med sina kontakter och forskningsintressen, vilka får ett omfattande stöd av Akademien.

En särskild roll har även Akademiens utländska ledamöter och alla de särskilt nordiska forskare som är engagerade som sakkunniga eller granskare inom ramen för bedömning av priser, belöningar eller tillsättning av forskartjänster inom ramen för Akademiens verksamhet. Därutöver bidrar Akademien genom att i betydande omfattning ge bidrag till konferenser och symposier, gästföreläsare vid svenska lärosäten samt externa forskares konferens- och forskningsresor. Ett omfattande forskarutbyte äger också rum inom ramen för bilaterala avtal med ett stort antal utländska akademier.

Samarbetet sker också inom ramen för multilaterala internationella organisationer. Akademien är medlem av Union Académique Internationale (UAI) och deltar i några av dess stora utgivnings- och forskningsprojekt som t.ex. Corpus Vasorum Antiquorum och Sylloge Nummorum Graecorum. Akademien håller också hemsida för projektet "China and the Mediterranean World: Archaeological Sources and Written Documents" Akademiens arbetande ledamot Torbjörn Lodén är Akademiens delegat i UAI och blev vid den 90:e generalförsamlingen den 23–25 oktober 2017 invald i dess styrelse.

Vidare medverkar Akademien i den europeiska sammanslutningen All European Academies (ALLEA). ALLEA samlar ett femtiotal akademier och har till syfte att främja verksamhet av gemensamt intresse för forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer och lärda sällskap. Den 23 juni 2023 publicerades en gemensam ny version av ALLEAs The European Code of Conduct for Research Integrity. Policyn, som erkänts av Europeiska kommissionen som referensdokument för forskningsintegritet för all EU-finansierad forskning, Den europeiska kodexen för forskningens integritet Pdf, 456.3 kB..

ALLEA:s kommande konferenser och event

ALLEA:s uttalande för att begränsa spridningen av och stödet till s.k. ”rovtidskrifter” (predatory journals) vid utgivning av forskning med öppen tillgång.

ALLEA-boken Women in European Academies – From Patronae Scientiarum to Path-Breakers handlar om kvinnorna som har haft avgörande betydelse för de europeiska akademiernas historia. Ledamot Eva Haettner Aurelius medverkar med texten Lovisa Ulrikas (1720–1782) akademi: Sveriges första vittra kungliga akademi. Pdf, 736.2 kB. Pdf, 736.2 kB.
Boken, som är utgiven på förlaget De Gruyter, berättar om kvinnornas liv, prestationer och om utvecklingen av modern vetenskap i Europa.

internationellt forskarutbyte

Vitterhetsakademien har utbytesavtal för kortare forskarvistelser med följande länder: Bulgarien, Estland, Polen och Rumänien. Ansökningar kan lämnas under hela året. Möjligheten att söka står öppen för forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, teologiska och juridiska disciplinerna. Krav på inbjudan från en mottagande institution.

Notera att en nominering av Vitterhetsakademien inte automatiskt åtföljs av ett accepterande av mottagarlandet.

Ansökningsblanketter och ytterligare information erhålls via Kristina Lund. Ansökan skickas tillsammans med ovannämnda invitation till samma adress.

Vitterhetsakademiens stöd till Ukraina

Akademien stödjer forskare i Ukraina både som enskild organisation och i samarbete med andra akademiska organisationer.

The name of the Academy in English, French and German:

The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities

Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l'Histoire et des Antiquités

Königl. Schwedische Akademie für Literatur, Geschichte und Altertümer

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen