Kungl. Vitterhetsakademin

Öppen tillgång

Vitterhetsakademiens målsättning är att göra nya tryckta böcker tillgängliga digitalt med öppen tillgång efter 6 månader. Att inte samtliga görs tillgängliga har att göra med rättighetsfrågor, t.ex. oklara rättigheter till illustrationer.

Välj titel i listan nedanför. Klicka på titeln, klicka sedan på ”Öppen tillgång”.

Alternativ: sök publikation på bokordersidan

Konferenser 111, Litteratur, konst och politik i välfärdsstatens Sverige
Konferenser 110, Birgittine Circles. People and Saints in the Medieval World Pdf, 13.8 MB.
Konferenser 109, Med pennan i hand. Trehundra år av diplomaters berättelser
Konferenser 107, Bilder av ras i svensk visuell kultur
Konferenser 106, Scandinavia and the Vatican archives
Konferenser 105, Marilynne Robinson and theology
Konferenser 104, Seedways. The circulation, control and care of plants in a warming world
Konferenser 103, En Biografi om en bok
Konferenser 102, In i ordens domäner. Anna Rydstedts liv och diktning
Konferenser 101, Historien om svensk psykologisk forskning
Konferenser 100, Heritage and Borders
Konferenser 99, Images in History/History in Images. Towards an (audio)visual historiography
Konferenser 98, Opinionsfrihet och religion
Konferenser 97, Early Modern Academic Culture
Konferenser 96, Platsens kulturella betydelse. Juridiken kring Nationalstadsparken
Konferenser 95, Dominus Episcopus. Medieval Bishops between Diocese and Court
Konferenser 94, Spiritual and ecclesiastical biographies
Konferenser 93, Continuity and change. Papers from the Birgitta conference
Konferenser 92, Tears, sighs and laughter. Expressions of emotions
Konferenser 91, Performativity in Literature
Konferenser 90, Kyrkobyggnad och kyrkorum
Konferenser 89, Klassisk filologi i Sverige
Konferenser 87, Svensk antikforskning vid Medelhavet
Konferenser 86, Richard Wagner. Werk und Wirkungen
Konferenser 85, Sweden-Serbia and Europe
Konferenser 84, Flanörens världsbild
Konferenser 83, Text, tal och tecken
Konferenser 81, Trust and confidence in scientific research
Konferenser 80, La Linguistique dans tous les sens
Konferenser 79, Språk och ordkonst i österled
Konferenser 78, Från Nyens skans till Nya Sverige
Konferenser 77, Cent ans d’études scandinaves
Konferenser 75, Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645
Konferenser 74, Universitetsrankning och bibliometriska mätningar
Konferenser 72, Emilia Fogelklou läst i dag
Konferenser 70, Kyrkohistoria - perspektiv på ett forskningsämne
Konferenser 69, Astrid Lindgrens landskap

Fornvännen 1 2024

Fristående utgivning, Forskningsföretaget Sveriges Kyrkor. Organisation, utgivning, arkiv
Fristående utgivning, Undersökning om De så kallade TATTARE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras härkomst, lefnadssätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige?

Historiska serien 39, Travelogue and Autobiography 1647–1656 : Coastal Africa, the Red Sea, Persia, Mesopotamia, Coastal India, Sri Lanka, South-East Asia
Historiska serien 35, Johannes Magnus. Goternas och svearnas historia
Historiska serien 34, Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor. Samtliga bevarade språkband med kommentarer och analyser
Historiska serien 33, Senmedeltida textskatt i uppländska kyrkor
Historiska serien 31, Liturgical sequences in Medieval Manuscript Fragments
Historiska serien 29, Perspectives on the Honours Systems. Proceedings of the symposiums Swedish and Russian Orders 1700-2000 & The Honour of Diplomacy
Historiska serien 28, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhöghet
Historiska serien 27, Sture Bolin - historiker under andra världskriget
Historiska serien 26, Änkedrottning Hedvig Eleonoras livgeding
Historiska serien 25, Jennings & Finlay på marknaden för öregrundsjärn
Historiska serien 24, The Dovring saga

Antikvariska serien 59, Displays of learning : Studies in early modern art and science by Inga Elmqvist Söderlund
Antikvariska serien 50, Archaeology as fact and fiction
Antikvariska serien 49, Mead-Halls of the Eastern Geats

Slavica Suecana A:3, Nicolaus Bergius: A Historico-Theological Exercise on the Status of the Muscovite Church and Religion
Slavica Suecana A:2, Wörter-Büchlein
Slavica Suecana A:1, J. G. Sparwenfeld’s Diary of a Journey to Russia 1684–87

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien