Kungliga Vitterhetsakademin

aktuellt om ledamöter

Louise Vinge

Akademiens arbetande ledamot Louise Vinge, professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, har tilldelats årets Tegnérpris. Priset delas sedan 1947 ut av Tegnérsamfundet till en framstående humanist, gärna vetenskaplig eller vitter författare.

Rolf Torstendahl

Akademiens arbetande ledamot Rolf Torstendahl, professor i historia vid Uppsala universitet, är aktuell med boken Engineers in Western Europe: Ascent—and Decline? Boken belyser framför allt tre aspekter: ingenjörernas utbildning; 2) deras roll i arbetsdelningen och deras autonomi där; 3) deras professionella organisationer. Tidigt utvecklades fyra huvudmodeller, en tysk, en fransk, en engelsk, och en italiensk, för ingenjörsyrkets utveckling och professionella status. Boken behandlar den sakta fortgående konvergensen mellan dessa modeller i 12 länder i Västeuropa.

Marianne Thormählen

Akademiens arbetande ledamot Marianne Thormählen, professor i engelska vid Lunds universitet, är aktuell som gäst i radioprogrammet 'In Our Time' med programledare Lord Melvyn Bragg på BBC Radio 4 om Anne Brontës The Tenant of Wildfell Hall.

Anders Jarlert

Akademiens arbetande ledamot, professor Anders Jarlert, har av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelats ett pris på 50 000 kr från Harry Karlssons fond för folklivsforskning "för utgivningen av Göteborgs stifts herdaminnen, ett arbete som visar förbindelsen mellan den lärda kulturen och den folkliga, med prästerna som viktiga förmedlare".

Elena Balzamo

Akademiens utländska ledamot Elena Balzamo, fil. dr i skandinavistik och f.d. Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala, är aktuell med boken "Den skönaste utsikt …” Minnen från mitt vistande i Afrika II utgiven på Carlsson Bokförlag.

Anders Cullhed

Akademiens arbetande ledamot Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, är aktuell med den nya biografin om Dante Alighieri, Dante - den förste författaren. 
Boken ges ut på Natur & Kultur den 20 augusti.

Håkan Möller

Akademiens arbetande ledamot Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, är aktuell med det nya standardverket Natur & Kulturs litteraturhistoria. Möller är tillsammans med Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet huvudredaktör för boken. Även arbetande ledamöterna Anders Cullhed, Ingela Nilsson och Johan Svedjedal deltar som författare.

Rolf Torstendahl

Akademiens arbetande ledamot Rolf Torstendahl, professor i historia vid Uppsala universitet, är aktuell med den nya boken Engineers in Western Europe: Ascent—and Decline?A Profession Torn Between Technology and Economy, 1850–1990, with Outlooks to the Present. Boken är utgiven av Springer förlag.

Thure Stenström

Akademiens arbetande ledamot Thure Stenström, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, är aktuell med en nyutkommen bok om musiken i Torgny Lindgrens författarskap, Torgny Lindgren och musiken. Boken är utgiven av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 52).

Stig Strömholm

Akademiens arbetande ledamot Stig Strömholm, professor emeritus i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, är aktuell med en svensk översättning av Joachim du Bellays Försvar för det franska språket och förslag till dess förskönande, först utgiven 1549. Boken är utgiven av bokförlaget Faethon.

Louise Vinge och Mats Malm

Akademiens arbetande ledamöter Louise Vinge och Mats Malm är aktuella i essäsamlingen Metamorphic Readings. Transformation, language, and gender in the interpretation of Ovid’s Metamorphoses (Oxford University Press, red. Sharrock, Möller, Malm). Louise Vinge som artikelförfattare och Mats Malm som redaktör. Akademiens tidigare preses Anders Cullhed var initiativtagare till det symposium på Vitterhetsakademien som ligger till grund för boken. Inledning finns att läsa här. Se även recension i Bryn Mawr Classical Review.

Anders Andrén

Akademiens arbetande ledamot Anders Andrén är aktuell med en nyutkommen handbok om förkristen nordisk religion: The Pre-Christian Religions of the North. History and Structures. Turnhout: Brepols. Anders Andrén är en av tre huvudredaktörer och författare till 10 av 69 kapitel. Se även Ny tolkning av fornnordisk religion.

Torbjörn Lodén

Akademiens arbetande ledamot Torbjörn Lodén har som representant för UAI blivit invald i styrelsen för CIPSH (The International Council for Philosophy and Human Sciences). Sedan den 1 september 2020 är Torbjörn Lodén föreståndare för Stockholm China Center vid ISDP (Institute for Security and Development Policy).

Eva Haettner Aurelius

Akademiens arbetande ledamot Eva Haettner Aurelius medverkar i den nya ALLEA-boken Women in European – From Patronae Scientiarum to Path-Breakers (De Gruyter) med texten Lovisa Ulrikas (1720–1782) akademi: Sveriges första vittra kungliga akademi.

Arne Jarrick

Akademiens arbetande ledamot Arne Jarrick har utkommit med boken Big Research Questions About the Human Condition. A Historian´s Will (Anthem Press).

Bengt G Karlsson

Akademiens arbetande ledamot Bengt G Karlsson har beviljats stöd av Formas för projektet Att praktisera matsuveränitet: ursprungsfolk och agroekologiska förhållanden i östra Himalaya.

Per-Arne Bodin

Akademiens arbetande ledamot Per-Arne Bodin har nyligen givit ut boken Rysk litteratur i tusen år vid Artos och Norma Bokförlag.

Mats Roslund

Akademiens arbetande ledamot Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet, medverkar i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok med boken Staden växer fram och Utbildningsradions samtal om Staden.

Gunnel Engwall

Akademiens arbetande ledamot, Gunnel Engwall, professor i romanska språk vid Stockholms universitet, har tilldelats H.M. KONUNGENS MEDALJ, 12:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser inom svenskt universitetsväsende. Medaljen kommer att delas ut av Kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet 6 november 2020.

Hans Kronning

Akademiens arbetande ledamot och vice sekreterare, Hans Kronning, professor i romanska språk vid Uppsala universitet, har har publicerat ett kapitel om komparativ romanistik som disciplin och forskningsgemenskap i samlingsvolymen Romanistiken i Sverige: tradition och förnyelse.

Håkan Möller

Akademiens arbetande ledamot och vice preses, Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, har tilldelats Schückska priset för år 2020 av Svenska Akademien.

Dag Prawitz

Akademiens arbetande ledamot, Dag Prawitz, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, har tilldelats 2020 års Rolf Schockpris i logik och filosofi för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion. Prisutdelning kommer att ske den 19 oktober 2020.

Anders Andrén

Akademiens arbetande ledamot, Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, tog emot H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser inom det arkeologiska forskningsområdet. Medaljen delades ut av Kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet 4 februari 2020.

Maria Ågren

Akademiens arbetande ledamot, Maria Ågren, professor i historia vid Uppsala universitet, har utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och tilldelats forskningsmedel om 50 miljoner kronor över tio års tid.

Birgit Arrhenius

Akademiens arbetande ledamot, Birgit Arrhenius, professor emerita i laborativ arkeologi, har utkommit med den nya boken Forngreta. En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnan som blev landsantikvarie och professor i arkeologi (Bokförlaget Langenskiöld).

Peter Gillgren

Akademiens arbetande ledamot, Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har publicerat en artikel om konsthistorikern Felix Horb i Journal of Art Historiography.

Stefan Brink

Akademiens arbetande ledamot, Stefan Brink, har blivit inviterad som Heinz Heinen Fellow 2019-2020 vid Inst. for Advanced Studies (Bonn Center for Dependency and Slavery Studies), Universität Bonn.

Håkan Möller

Akademiens arbetande ledamot, Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet har utkommit med den nya boken Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok.

Ingela Nilsson

Akademiens arbetande ledamot, Ingela Nilsson, professor i grekiska, särskilt bysantinsk grekiska, Uppsala universitet, har tilldelats ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond för programmet Att spåra förbindelser: den bysantiska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 - ca 1100).

Gunnel Ekroth

Akademiens arbetande ledamot, Gunnel Ekroth, professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet har tilldelats ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Den "oheliga" helgedomen? Att definiera temenos som ett rum för samspel mellan gudar och människor i antikens Grekland 600 f.Kr.-200 e.Kr.

Lars Berglund

Akademiens arbetande ledamot, Lars Berglund, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet, har tilldelats ett anslag för infrastruktur för forskning från Riksbankens Jubileumsfond för Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718-1772): ett digitaliserings- och databasprojekt.

Mats Malm

Akademiens arbetande ledamot, Mats Malm, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet och föreståndare för Litteraturbanken, har tilldelats ett anslag för infrastruktur för forskning från Riksbankens Jubileumsfond för Nya vägar till det förflutna. Det litterära kulturarvet som källmaterial för humaniora och samhällsvetenskap.

Leif Runefelt

Akademiens arbetande ledamot, Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, har utkommit med en ny bok om kvinnobilder i svensk reklam under den tidiga industrikapitalismen, Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870-1914.

Marianne Gullberg

Akademiens arbetande ledamot, Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har tilldelats The European Second Language Association’s Distinguished Scholar Award 2019.
Marianne Gullberg är även medredaktör till den nya e-antologin Visual language (Eds. Sandler, W., Gullberg, M., Padden, C., 2019) utgiven av Frontiers Media, Lausanne (fritt tillgänglig via öppen tillgång).

Tore Janson

Akademiens arbetande ledamot Tore Jansson, professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet, har utkommit med den nya boken Språken före historien.

Birgitta Svensson

Akademiens arbetande ledamot Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett eventuellt framtida museum om Förintelsen.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien