Kungl. Vitterhetsakademin

aktuellt om ledamöter

Anders Jarlert

Akademiens arbetande ledamot, Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, har på Carlsson Bokförlag utkommit med boken Erling Eidem, den personlige. Bibelforskaren. Ärkebiskopen Mystikern.

Göran Hermerén

Akademiens arbetande ledamot, Göran Hermerén, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet, är aktuell med boken Art and Artificial Intelligence, Cambridge University Press. Boken publiceras först som e-bok och kan laddas ned gratis fram till den 18 april 2024.

Jonas Tallberg och Daniel Västfjäll

Akademiens arbetande ledamöter, Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, och Daniel Västfjäll, professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet, har tilldelats forskningsmedel inom Wallenberg Scholars-programmet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Programmet syftar till att ge landets ledande forskare anslag för fri forskning.
Jonas Tallbergs projekt Så påverkar länders politiska system internationellt samarbete
Daniel Västfjälls projekt Vad kan få oss att bli mer omtänksamma?

Peter Aronsson

Akademiens arbetande ledamot, Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversitet och dess rektor, tog emot H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i Serafimerordens band, för förtjänstfulla insatser inom svensk forskning och utbildning. Medaljen delades ut av Kungen vid en i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet den 21 februari 2024.

Maarit Jänterä-Jareborg

Akademiens arbetande ledamot Maarit Jänterä-Jareborg, professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, och professor Anna Singer, Uppsala universitet, har som författare till Föräldrabalken. En kommentar tilldelats utmärkelsen ”Årets prestation” 2024 av Norstedts juridik med följande motivering:

”Dessa författare har utmärkt sig under året genom extraordinära prestationer. Författarinsatsen under 2023 innebar arbete långt utöver det vanliga, då lagkommentaren behövde omarbetas bland annat på grund av ovanligt omfattande lagändringar. Med engagemang, expertis och hängivet arbete vårdar och utvecklar författarna ett verk som är en ovärderlig resurs oh referenspunkt för alla inom familjerätten.”

Ola Sigurdson

Akademiens arbetande ledamot Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet till och med juli 2024, tillträder den 1 augusti 2024 tjänsten som professor i systematisk teologi vid Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

François-Xavier Dillmann

Under redaktion av Akademiens utländske ledamot François-Xavier Dillmann, professor i forntida och medeltida skandinavisk historia och filologi vid Sorbonne (École pratique des Hautes ètudes), har nyligen volym 7 Pdf, 500.5 kB. av Proxima Thulé. Revue d’études nordiques (2023) utgivits. Professor Dillmann har även författat bidraget “La défense de l’Islande à l’époque ancienne. Remarques sur deux récits de Snorri Sturluson”. Volymen är dedicerad till den franske specialisten på strategihistoria Hervé Coutau-Bégarie (1956–2012).

Mats Thelander

Akademiens arbetande ledamot Mats Thelander, professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet, har tilldelats Svenska Akademiens språkforskarpris 2023. Prisbeloppet är 250 000 kronor. Svenska Akademiens språkforskarpris instiftades 2006 och har som ändamål att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid.

Hanna Bäck

Akademiens arbetande ledamot Hanna Bäck, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, har tillsammans med Robert Klemmensen och Florence So beviljats 6 miljoner i infrastrukturmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Delade parlament? Polarisering, moralisering, och risken för gridlock.
Hanna Bäck har också valts som ny ordförande för Statsvetenskapliga förbundet 2023–2024.

Marianne Gullberg

Akademiens arbetande ledamot Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har beviljats 29,2 mkr för RJ-programmet Transdisciplinary Approaches to Learning, Acquisition, Multilinguailsm, TEAM (2024–2029), ett s.k. Programanslag från Riksbankens Jubileumsfond. Marianne Gullberg har även beviljats förlängt anslag för Forskningsinfrastrukturen Huminfra, en nationell forskningsinfrastruktur för humaniora (2025–2028) från Vetenskapsrådet.

Hans Kronning

Akademiens arbetande ledamot Hans Kronning, professor emeritus i romanska språk vid Uppsala universitet, har publicerat artikeln Modalité, typologie et cognition : devoir + INFINITIF comme périphrase future et évidentielle Pdf, 636.3 kB. (2023) i en minnesskrift tillägnad Akademiens utländske ledamot professor Michael Herslund (Köpenhamn), bortgången 26.8.2021: Le génie des langues. In memory of Michael Herslund, Acta Linguistica Hafniensia, Taylor & Francis.

Neil Price

Akademiens arbetande ledamot Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, har tilldelats Uppsala universitets Rudbeckmedalj för 2023 för att han under lång tid har bedrivit innovativ forskning med fokus på skandinavisk medeltid och vikingatid samt Stillahavsregionens moderna historia av kolonialism och konflikt och för sin globala forskning.

Mats Roslund

Akademiens arbetande ledamot Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet, har 2023 utkommit med artikeln ”Retracing the Vikings in the East – a review of Scandinavian-Islamic interfaces i antologin Vikings in the Mediterranean (red. Neil Price, Marianne Hem Eriksen och Carsten Jahnke), utgiven i serien Papers and Monographs from the Norwegian Institute at Athens, volume 14.

Bo Lindberg

Akademiens arbetande ledamot Bo Lindberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet, har den 6 juli tilldelats Övralidspriset 2023 om 300 000 kronor. Priset utdelas för ett författarskap som spårar upp och med stillsam humor, lärdom och osviklig blick för det tidlöst levande i det förgångna utforskar den lärda kulturens dolda rottrådar. Under strecket i Svenska Dagbladet av Martin Kylhammar: Idéhistoria med ett överinseende leende.

Peter Hedström, Neil Price och Jonas Tallberg

Akademiens arbetande ledamöter Peter Hedström, professor i sociologi vid Linköpings universitet, Neil Price, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, har beviljats Bidrag till excellenscenter från Vetenskapsrådet. För perioden 2024–2028 har Peter Hedströms projekt SweCSS beviljats 27,7 mkr, Neil Prices projekt Den vikingatida världen 28,3 mkr, Jonas Tallbergs projekt Stockholm Center on Global Governance 28, 4 mkr.

Elena Balzamo

Akademiens utländska ledamot Elena Balzamo, fil. dr i skandinavistik och f.d. Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala, har tilldelats den franska orden Ordre des Arts et des Lettres.

Torsten Persson

Akademiens arbetande ledamot Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, är årets mottagare av Swensonska priset som han tilldelades för sina internationellt erkända, banbrytande bidrag till förståelsen av samspelet mellan politik och ekonomi. Vid Akademiens sammanträde den 2 maj höll Torsten Persson sitt prisföredrag Svenska politiker: Urval, kompetens och representation. Föredraget baserades på följande publicerade artiklar:
The Primary Effect: Preference Votes and Political Promotions Pdf, 979 kB.
Gender Quotas and the Crisis of the Mediocre Man: Theory and Evidence from Sweden Pdf, 854 kB.
Economic and Social Outsiders but Political Insiders: Sweden’s Populist Radical Right Pdf, 3.8 MB.
Who Becomes A Politician? Pdf, 2 MB.

Thure Stenström

Arbetande ledamot Thure Stenström – 96 år – professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, är aktuell med den nya essäboken Utsikter och insikter. Andra samlingen. Boken är en fortsättning på antologin Utsikter och insikter (2014, skriftserien Meddelanden från Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala). Den nya volymen kommer i samma serie och finns tillgänglig via DiVA. Vad författaren under ett halvsekel som akademisk lärare, först vid Harvard och sedan i Uppsala, läst och föreläst om bildar stomme i framställningen. Nyskrivna essäer om Nobelpristagaren Annie Ernaux och Lars Gyllensten omväxlar med äldre nummer, tryckta i numera svåråtkomliga publikationer. Författare som E G Geijer, Søren Kierkegaard, Hjalmar Bergman, Sven Delblanc, Dag Hammarskjöld och Marcel Proust får bidra med utsikter och insikter. Fransk litteratur bildar en rödvitblå ränning i varpen.

Karin Helander

Akademiens ständige sekreterare Karin Helander, professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet, har den 26 april tilldelats Stockholms stads kulturpris 2023. Hon får Hederspriset för sitt kulturarbete för barn och unga.

Anders Wästfelt

Akademiens arbetande ledamot har inom projektet Äldre geometriska kartor publicerat artikeln Fenced open-fields in mixed-farming systems: spatial organisation and cooperation in southern Sweden during the seventeenth century Pdf, 3 MB. (medförfattare Karsvall & Jupiter) i Journal of Historical Geography.

Gunnel Cederlöf

Akademiens arbetande ledamot Gunnel Cederlöf, professor i historia vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Linnéuniversitetet, är aktuell med boken Flows and Frictions in Trans-Himalayan Spaces (Amsterdam University Press 2022) i tryck och med öppen tillgång samt med boken The Imperial Underbelly. Workers, Contractors, and Entrepreneurs in Colonial India and Scandinavia, ed. G Cederlöf (Routledge 2022). Boken The Imperial Underbelly är resultatet av forskning med utgångspunkt i en samling dokument som hittades på Huseby bruk i Småland. Dokumenten, med ursprung i Indien, knyter den ekonomiska vändningen under sent 1800-tal i Småland till globala strömmar av kunskap och kapital inom det brittiska imperiet och tydliggör en mer komplex migrationshistoria i Småland och södra Skandinavien. Forskningen har genom dokumentens detaljrikedom också på ett genomgripande sätt reviderat forskningslägen inom brittisk kolonial industri- och arbetarhistoria i Indien.

Stig Strömholm

Akademiens arbetande ledamot Stig Strömholm, professor emeritus i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, har den 20 december tilldelats Svenska Akademiens Stora Pris. Medaljen är Svenska Akademiens främsta utmärkelse och delas ut som belöning för synnerligen framstående insatser inom något av Akademiens områden.

Anders Cullhed

Akademiens arbetande ledamot Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har den 20 december av Svenska Akademien tilldelats Kellgrenpriset om 200 000 kronor. Priset utdelas för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde.

Sten Åke Nilsson

Akademiens arbetande ledamot, Sten Åke Nilsson, professor emeritus i konstvetenskap vid Lunds universitet, är aktuell med boken Universitetshuset i Lund. Boken, som har getts ut med bidrag från Akademien, är Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok för 2023.

Mats Malm

Akademiens arbetande ledamot, Mats Malm, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, är aktuell med boken Ivar Arosenius, berättaren. Boken är utgiven av Bokförlaget Langenskiöld med tryckbidrag av Riksbankens Jubileumsfond och Vitterhetsakademien.

Janken Myrdal, Anders Piltz, Claes Gejrot, Jan von Bonsdorff

Akademiens arbetande ledamöter Janken Myrdal, professor emeritus i agrarhistoria vid SLU i Uppsala, Anders Piltz, professor i latin vid Lunds universitet, och korresponderande ledamot Claes Gejrot, huvudredaktör för Svenskt Diplomatarium vid Riksarkivet, medverkar i boken Kodex: Boken i medeltidens Sverige utgiven av Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet. Jan von Bonsdorff, utländsk ledamot och professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet, har sakkunniggranskat volymen som baseras på forskningsprojektet TTT: Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu finansierat av Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond genom satsningen Samlingarna och forskningen. TTT-projektet gick bland annat ut på att utveckla handskriftskatalogen Manuscripta.

Eva Rystedt

Akademiens arbetande ledamot Eva Rystedt, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet, är aktuell med boken Excursions into Greek and Roman Imagery, utgiven av bokförlaget Routledge. Boken undersöker grekiska och romerska figurala bilder som utfall av medvetna visuella val i kombination med samhälleliga betingelser.

Anders Cullhed

Akademiens arbetande ledamot Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har tilldelats Lilly och Sven Thuréus pris av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala om 100 000 kr för ett synnerligen förtjänstfullt och produktivt författarskap inom litteraturvetenskapen, och särskilt för den nyligen utgivna boken Dante – den förste författaren.

Marianne Gullberg

Akademiens arbetande ledamot Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har valts till ny President för The International Society for Gesture Studies (ISGS), den enda vetenskapliga sammanslutningen i världen med syfte att studera gester, instiftad 2002.

Peter Gillgren

Akademiens preses Peter Gillgren , professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har tilldelats H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i Serafimerordens band, för betydande insatser inom konstvetenskap och svenskt akademiväsende.

Lennart Elmevik

Akademiens arbetande ledamot Lennart Elmevik , professor em. i nordiska språk vid Uppsala universitet, har tilldelats H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i Serafimerordens band, för betydande insatser inom språkforskning och svenskt akademiväsende.

Anders Cullhed

Akademiens arbetande ledamot Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har tilldelats Lagergrenska priset om 30 000 kr av Svenska Rominstitutets Vänner, för att ”under flera decennier, genom både sin egen och sitt stöd till andras forskning, med stor entusiasm ha främjat den vetenskapliga verksamheten vid Svenska Institutet i Rom”.

Henrik Meinander

Akademiens utländska ledamot Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet, har tilldelats Birger Schöldströms pris för år 2022 av Svenska Akademien.

François-Xavier Dillmann

Akademiens utländska ledamot François-Xavier Dillmann, professor i forntida och medeltida skandinavisk historia och filologi vid Sorbonne, är aktuell med verket Snorri Sturluson Histoire des rois de Norvège - Tome 2, Histoire du roi Olaf le Saint (1 248 sidor) utgiven av Gallimard.

Marianne Gullberg

Akademiens arbetande ledamot Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har tilldelats ett anslag av Vetenskapsrådet för att leda "en infrastruktur av nationellt intresse” för humaniora, HUMINFRA. Infrastrukturen omfattar 11 lärosäten och organisationer och leds från Lunds universitet. Läs mer här

Anne-Marie Leander Touati

Akademiens arbetande ledamot Anne-Marie Leander Touati, professor emerita i Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet, medverkar i Bildningspodden/Anekdot med avsnittet Pompeji.

Hans Kronning

Akademiens arbetande ledamot Hans Kronning, professor i romanska språk vid Uppsala universitet, höll sin emeriteringsföreläsning, ”Språkvetenskapligt credo Pdf, 861.5 kB., den 10 oktober 2021. Den föreligger nu i tryck i en utökad version i Kungl. Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2020-2021 (s. 59-100).

Lars-Gunnar Larsson

Akademiens arbetande ledamot Lars-Gunnar Larsson, professor emeritus i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet, har av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelats ett pris på 100 000 kr ur Nils Ahnlunds prisfond ”för hans undersökningar av samiska dialekter och för hans viktiga bidrag till finno-ugristiken, både i Sverige och internationellt”.

Elisabeth Rynning

Akademiens arbetande ledamot Elisabeth Rynning, tidigare chefsjustitieombudsman, f.d. professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, har tilldelats H.M. KONUNGENS MEDALJ, 12:e storleken i Serafimerordens band, för betydande insatser inom svenskt rättsväsende.

Anders Cullhed

Akademiens arbetande ledamot Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, är utsedd till Årets kultursvensk av tidskriften Fokus.

Ola Sigurdson

Akademiens arbetande ledamot Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, är aktuell med trebandsverket Gudomliga komedier (2021) utgiven av Glänta produktion samt medverkar i Bildningspodden/Anekdot med avsnittet Humor.

Louise Vinge

Akademiens arbetande ledamot Louise Vinge, professor em. i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, har tilldelats årets Tegnérpris. Priset delas sedan 1947 ut av Tegnérsamfundet till en framstående humanist, gärna vetenskaplig eller vitter författare.

Rolf Torstendahl

Akademiens arbetande ledamot Rolf Torstendahl, professor i historia vid Uppsala universitet, är aktuell med boken Engineers in Western Europe: Ascent—and Decline? A Profession Torn Between Technology and Economy, 1850–1990, with Outlooks to the Present. Boken belyser framför allt tre aspekter: ingenjörernas utbildning; 2) deras roll i arbetsdelningen och deras autonomi där; 3) deras professionella organisationer. Tidigt utvecklades fyra huvudmodeller, en tysk, en fransk, en engelsk, och en italiensk, för ingenjörsyrkets utveckling och professionella status. Boken behandlar den sakta fortgående konvergensen mellan dessa modeller i 12 länder i Västeuropa.

Marianne Thormählen

Akademiens arbetande ledamot Marianne Thormählen, professor i engelska vid Lunds universitet, är aktuell som gäst i radioprogrammet ’In Our Time’ med programledare Lord Melvyn Bragg på BBC Radio 4 om Anne Brontës The Tenant of Wildfell Hall.

Anders Jarlert

Akademiens arbetande ledamot Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet, har av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur tilldelats ett pris på 50 000 kr från Harry Karlssons fond för folklivsforskning ”för utgivningen av Göteborgs stifts herdaminnen, ett arbete som visar förbindelsen mellan den lärda kulturen och den folkliga, med prästerna som viktiga förmedlare”.

Elena Balzamo

Akademiens utländska ledamot Elena Balzamo, fil. dr i skandinavistik och f.d. Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala, är aktuell med boken ”Den skönaste utsikt …” Minnen från mitt vistande i Afrika II utgiven på Carlsson Bokförlag.

Anders Cullhed

Akademiens arbetande ledamot Anders Cullhed, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, är aktuell med den nya biografin om Dante Alighieri, Dante - den förste författaren. 
Boken ges ut på Natur & Kultur den 20 augusti.

Håkan Möller

Akademiens arbetande ledamot Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, är aktuell med det nya standardverket Natur & Kulturs litteraturhistoria. Möller är tillsammans med Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet huvudredaktör för boken. Även arbetande ledamöterna Anders Cullhed, Ingela Nilsson och Johan Svedjedal deltar som författare.

Thure Stenström

Akademiens arbetande ledamot Thure Stenström, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, är aktuell med en nyutkommen bok om musiken i Torgny Lindgrens författarskap, Torgny Lindgren och musiken. Boken är utgiven av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, 52).

Stig Strömholm

Akademiens arbetande ledamot Stig Strömholm, professor emeritus i civilrätt med internationell privaträtt vid Uppsala universitet, är aktuell med en svensk översättning av Joachim du Bellays Försvar för det franska språket och förslag till dess förskönande, först utgiven 1549. Boken är utgiven av bokförlaget Faethon.

Louise Vinge och Mats Malm

Akademiens arbetande ledamöter Louise Vinge och Mats Malm är aktuella i essäsamlingen Metamorphic Readings. Transformation, language, and gender in the interpretation of Ovid’s Metamorphoses (Oxford University Press, red. Sharrock, Möller, Malm). Louise Vinge som artikelförfattare och Mats Malm som redaktör. Akademiens tidigare preses Anders Cullhed var initiativtagare till det symposium på Vitterhetsakademien som ligger till grund för boken. Inledning finns att läsa här. Se även recension i Bryn Mawr Classical Review.

Anders Andrén

Akademiens arbetande ledamot Anders Andrén är aktuell med en nyutkommen handbok om förkristen nordisk religion: The Pre-Christian Religions of the North. History and Structures. Turnhout: Brepols. Anders Andrén är en av tre huvudredaktörer och författare till 10 av 69 kapitel. Se även Ny tolkning av fornnordisk religion.

Torbjörn Lodén

Akademiens arbetande ledamot Torbjörn Lodén har som representant för UAI blivit invald i styrelsen för CIPSH (The International Council for Philosophy and Human Sciences). Sedan den 1 september 2020 är Torbjörn Lodén föreståndare för Stockholm China Center vid ISDP (Institute for Security and Development Policy).

Eva Haettner Aurelius

Akademiens arbetande ledamot Eva Haettner Aurelius medverkar i den nya ALLEA-boken Women in European Academies – From Patronae Scientiarum to Path-Breakers (De Gruyter) med texten Lovisa Ulrikas (1720–1782) akademi: Sveriges första vittra kungliga akademi. Pdf, 736.2 kB.

Arne Jarrick

Akademiens arbetande ledamot Arne Jarrick har utkommit med boken Big Research Questions About the Human Condition. A Historian’s Will (Anthem Press).

Bengt G Karlsson

Akademiens arbetande ledamot Bengt G Karlsson har beviljats stöd av Formas för projektet Att praktisera matsuveränitet: ursprungsfolk och agroekologiska förhållanden i östra Himalaya.

Per-Arne Bodin

Akademiens arbetande ledamot Per-Arne Bodin har nyligen givit ut boken Rysk litteratur i tusen år vid Artos och Norma Bokförlag.

Mats Roslund

Akademiens arbetande ledamot Mats Roslund, professor i historisk arkeologi vid Lunds universitet, medverkar i Riksbankens Jubileumsfonds årsbok med boken Staden växer fram och Utbildningsradions samtal om Staden.

Gunnel Engwall

Akademiens arbetande ledamot, Gunnel Engwall, professor i romanska språk vid Stockholms universitet, har tilldelats H.M. KONUNGENS MEDALJ, 12:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser inom svenskt universitetsväsende. Medaljen kommer att delas ut av Kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet 6 november 2020.

Hans Kronning

Akademiens arbetande ledamot och vice sekreterare, Hans Kronning, professor i romanska språk vid Uppsala universitet, har har publicerat ett kapitel om komparativ romanistik som disciplin och forskningsgemenskap i samlingsvolymen Romanistiken i Sverige: tradition och förnyelse.

Håkan Möller

Akademiens arbetande ledamot och vice preses, Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, har tilldelats Schückska priset för år 2020 av Svenska Akademien.

Dag Prawitz

Akademiens arbetande ledamot, Dag Prawitz, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, har tilldelats 2020 års Rolf Schockpris i logik och filosofi för bevisteoretisk normalisering inom naturlig deduktion. Prisutdelning kommer att ske den 19 oktober 2020.

Anders Andrén

Akademiens arbetande ledamot, Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitet, tog emot H.M. KONUNGENS MEDALJ, 8:e storleken i Serafimerordens band, för framstående insatser inom det arkeologiska forskningsområdet. Medaljen delades ut av Kungen vid en ceremoni på Kungliga slottet 4 februari 2020.

Maria Ågren

Akademiens arbetande ledamot, Maria Ågren, professor i historia vid Uppsala universitet, har utsetts till rådsprofessor av Vetenskapsrådet och tilldelats forskningsmedel om 50 miljoner kronor över tio års tid.

Birgit Arrhenius

Akademiens arbetande ledamot, Birgit Arrhenius, professor emerita i laborativ arkeologi, har utkommit med den nya boken Forngreta. En biografi om Greta Arwidsson, den första kvinnan som blev landsantikvarie och professor i arkeologi (Bokförlaget Langenskiöld).

Peter Gillgren

Akademiens arbetande ledamot, Peter Gillgren, professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet, har publicerat en artikel om konsthistorikern Felix Horb i Journal of Art Historiography.

Stefan Brink

Akademiens arbetande ledamot, Stefan Brink, har blivit inviterad som Heinz Heinen Fellow 2019-2020 vid Inst. for Advanced Studies (Bonn Center for Dependency and Slavery Studies), Universität Bonn.

Håkan Möller

Akademiens arbetande ledamot, Håkan Möller, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet har utkommit med den nya boken Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok.

Ingela Nilsson

Akademiens arbetande ledamot, Ingela Nilsson, professor i grekiska, särskilt bysantinsk grekiska, Uppsala universitet, har tilldelats ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond för programmet Att spåra förbindelser: den bysantiska berättarvärlden på grekiska, arabiska, georgiska och fornkyrkoslaviska (ca 950 - ca 1100).

Gunnel Ekroth

Akademiens arbetande ledamot, Gunnel Ekroth, professor i Antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet har tilldelats ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet Den "oheliga" helgedomen? Att definiera temenos som ett rum för samspel mellan gudar och människor i antikens Grekland 600 f.Kr.-200 e.Kr.

Lars Berglund

Akademiens arbetande ledamot, Lars Berglund, professor i musikvetenskap, Uppsala universitet, har tilldelats ett anslag för infrastruktur för forskning från Riksbankens Jubileumsfond för Musiken vid hov och universitet under frihetstiden (1718-1772): ett digitaliserings- och databasprojekt.

Mats Malm

Akademiens arbetande ledamot, Mats Malm, professor i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet och föreståndare för Litteraturbanken, har tilldelats ett anslag för infrastruktur för forskning från Riksbankens Jubileumsfond för Nya vägar till det förflutna. Det litterära kulturarvet som källmaterial för humaniora och samhällsvetenskap.

Leif Runefelt

Akademiens arbetande ledamot, Leif Runefelt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola, har utkommit med en ny bok om kvinnobilder i svensk reklam under den tidiga industrikapitalismen, Den magiska spegeln. Kvinnan och varan i pressens annonser 1870-1914.

Marianne Gullberg

Akademiens arbetande ledamot, Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet, har tilldelats The European Second Language Association’s Distinguished Scholar Award 2019.
Marianne Gullberg är även medredaktör till den nya e-antologin Visual language (Eds. Sandler, W., Gullberg, M., Padden, C., 2019) utgiven av Frontiers Media, Lausanne (fritt tillgänglig via öppen tillgång).

Tore Janson

Akademiens arbetande ledamot Tore Jansson, professor i afrikanska språk vid Göteborgs universitet, har utkommit med den nya boken Språken före historien.

Birgitta Svensson

Akademiens arbetande ledamot Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet, har fått i uppdrag av regeringen att utreda ett eventuellt framtida museum om Förintelsen.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien