Kungl. Vitterhetsakademin

Boknyheter

Vill du ha nyhetsbrev om vår utgivning? Anmäl dig här.

Boknyheter 2024-04-18

In the early modern period, the links between aesthetics and the natural sciences were close. Wunderkammern, libraries, and cabinets of experimental philosophy, physics, or mathematics were built and decorated with references to classical and contemporary learning alike, for practical as well as aesthetic reasons.

Läs mer

Boknyheter 2024-02-05

Kulturpolitikens utveckling i de nordiska välfärdsstaterna har sammanfallit med ett paradigmskifte i de villkor konsten verkat under. Här undersöks de historiska och diskursiva konsekvenserna av detta skifte, och dess inverka...

Läs mer

Boknyheter 2023-11-08

Årsbok 2023 är här. Några av ämnena för de vetenskapliga artiklarna är Odysseus garderob, kulturarv i Antarktis, politisk polarisering, naturliga språk och artificiell intelligens. En författare frågar om morot eller piska är mest effektivt vid utbildning i främmande språk och en annan om kyrkomusikens historia verkligen finns.

Läs mer

Boknyheter 2023-09-11

Geo Widengren var professor i religionshistoria och religionspsykologi vid Uppsala universitet åren 1940–1973. I samtidens fascination för äldre kulturer fick Widengren ett stort inflytande som uttolkare av arkeologiska fynd och tidigare okända texter. Med sina...

Läs mer

Boknyheter 2023-08-16

De tio bidragen i denna volym är resultatet av ett symposium om diplomater och deras berättelser från resor eller stationeringsorter som hölls på Kungl. Vitterhetsakademien 2021. Här undersöks diplomaters skrivande under trehundra år i länder...

Läs mer

Boknyheter 2023-08-26

“China is”, in the words of Bertrand Russell, “much less a political entity than a civilization.” To this we may add that China is also a geographical area. The word China has multiple meanings charged with different kinds of values and preconceptions. In this book ten scholars from Mainland China, Hong Kong, Korea, Malaysia, Singapore, Sweden, and Taiwan explore...

Läs mer

Boknyheter 2023-07-26

Birgittine Circles. People and Saints in the Medieval World is the proceedings of the Fourth International Birgitta Conference held in Stockholm and Vadstena in 2021. The concept of “circles” is applied to Birgittine networks, the importance of individuals, places...

Läs mer

Boknyheter 2022-12-14

Maria Aurora von Königsmarck ist immer noch für ihre außerordentliche Schönheit bekannt. Doch war sie auch eine hervorragende Kulturpersönlichkeit. Mit ihrer eigenen Hand schrieb sie um 1690 die Handschrift Nordischer Weÿraúch, die geistliche Gedichte auf Deutsch enthält, die von ihr selbst, ihrer Schwester Amalia...

Läs mer

Boknyheter 2023-08-25

Under modern tid har intresset för trädgårdsodling ökat stadigt – så även samhällets strävan att styra över odlandet med hjälp av parker som föredömen och inrättandet av både institutioner och nya yrkesgrupper. I den här delen av Svensk trädgårdshistoria, som behandlar 1800- och 1900-talen...

Läs mer

Boknyheter 2022-11-09

Sveriges Kyrkor har länge varit ett begrepp inom svensk kulturmiljövård, som samlande uttryck för landets kanske viktigaste bestånd av kulturmiljöer och som bokverk och en bas av fackkunskap som länge var knuten till Riksantikvarieämbetet. Bokverket Sveriges Kyrkor. Konsthistoriskt inventarium inleddes...

Boknyheter 2022-10-25

Horb var född i en judisk familj i Böhmen men fick sin utbildning i Wien och ingick där i en krets av konsthistoriker av vilka flera kom att bli världsberömda. I Sverige blev Horb ansvarig för Stockholms universitets konstsamling, men han kom aldrig att ingå i det konstvetenskapliga etablissemanget.

Boknyheter 2022-10-26

Årsboken innehåller texter av följande författare: Elisabeth Wåghäll Nivre, Neil Price, Eva Hættner Aurelius, Terttu Nevalainen, Jens Rydgren, Jesper Larsson, Peter Gärdenfors, Ola Sigurdsson, Clas Tollin, Maria Ågren.

Läs mer

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien