Kungliga Vitterhetsakademin

Boknyheter

Boknyheter 2020-12-02

The Swede Nils Mattsson Kiöping (1621–1680) was a priest’s son and a bastard grandson of the Queen’s brother. From 1648 to 1656 he travelled around the coasts of Africa, Arabia and southern ...

Läs mer

Boknyheter 2021-11-09

Årsboken innehåller texter av följande författare: Pirjo Markkola, Anna Källén, Sigrid Schottenius Cullhed, Lars Engwall, Anna Dahlgren, Elena Balzamo, Marianne Thormählen.

Läs mer

Boknyheter 2021-10-21

The essays in this volume explore the intersection between literature, theology and religion in the writings of the awardwinning American novelist and essayist Marilynne Robinson. The first section, On Theology, centres around Robinson’s theology from the...

Läs mer

Boknyheter 2021-07-08

När Gerd Enequist utsågs till professor i kulturgeografi 1949 blev hon samtidigt Uppsala universitets första kvinnliga professor. Med utgångspunkt i Gerd Enequists efterlämnade arkiv tecknar Gunnel Forsberg, en av Gerds efterträdare, en bild av både en hängiven och drivande forskare och en ibland bräcklig tvivlare.

Läs mer

Boknyheter 2021-06-07

I april 1628 gav Gustav II Adolf i uppdrag till Anders Bure, nyutnämnd generalmatematiker, att genomföra en systematisk storskalig kartering av hela det dåvarande Sverige. Under två decennier utbildades en kår av statliga lantmätare och ett unikt arbete med att kartera den svenska landsbygden inleddes.

Läs mer

Boknyheter 2021-04-21

This book is about seeds and why and how seeds matter today, as in the past. Under the main headings Biopower, Agrobiodiversity, Circulation/mobility, and Seeds and their caretakers, the human-seed relationship is explored from different viewpoints. In a historical perspective the co-evolution of plants and humans can be traced through myths, rituals and cultural practices.

Läs mer

Boknyheter 2021-01-20

Första bandet av tre i en kulturhistorisk studie av trädgårdens historia i Sverige. Med hjälp av arkeologiska fynd, lämningar av växter och skriftliga källor får vi följa människans villkor och möjligheter till samverkan med naturen, från förhistorisk tid genom medeltiden fram till år 1500.

Läs mer

Boknyheter 2020-12-22

En bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria med Jonas Nordin och Janken Myrdal som redaktörer.
Handskriften Codex Upsaliensis B 68 är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons landslag men...

Läs mer

Boknyheter 2020-11-02

Kungl. Vitterhetsakademiens Årsbok 2020

Årsboken innehåller texter av följande författare: Niklas Foxeus, Gunn Johansson & Eva Rystedt, Lena Liepe, Lena Rydholm, Marianne Gullberg, Mats Malm, Kaj Århem, Jonas Tallberg.

Läs mer

Boknyheter 2020-10-15

Corpus Vasorum Antiquorum. Sweden 5

Gustavianum - Uppsala University Museum, Uppsala 2
The Historical Museum at Lunds University, The Cultural Museum of Southern Sweden (Lund) and Malmö Art Museum, Lund 2

Läs mer

Boknyheter 2020-10-15

Stenålder vid Tåkern

Tåkern och Dagsmosse var en kärnbygd under hela stenåldern. En rik naturmiljö, och ett gynnsamt läge för kommunikationer åt alla håll var av utomordentligt stor betydelse för människornas sociala och kulturella liv.

Läs mer

Boknyheter 2020-10-15

Bertil Molde. Språkvårdare och folkbildare

Bertil Molde har kallats Sveriges främste språk-vårdare under 1900-talet. I biografin Bertil Molde. Språkvårdare och folkbildare skildrar Sven-Göran Malmgren och Birgitta Agazzi Moldes liv från barn-domsåren och...

Läs mer

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien