Kungl. Vitterhetsakademin

Nyheter

 • Kulturfastigheter 2024-05-29

  Den unga besökaren, musik, arkeologi och Göta kanal under årets akademidagar

  På kulturfastigheterna genomförs årligen akademidagar för att belysa platsernas särprägel och historik. I år står den unga besökaren i fokus liksom musik, arkeologi och Göta kanal. Akademidagen på Skånelaholms slott i Uppland genomförs den 30 juni med ett föredrag på temat barn och den årliga konserten med lu...

 • Övrigt 2024-05-14

  Bildningsboxen nummer 3

  Den tredje och sista Bildningsboxen är nu publicerad. Innehållet är ett urval av Anekdots essäer i tryck – med syfte att sprida forskning till en bred allmänhet. Boxen är ett samarbete mellan Norstedts och det digitala bildningsmagasinet Anekdot, finansierat av Stockholms universitet och Vitterhetsakademien.

 • Publikationer 2024-04-24

  Ny bok om mötet mellan konst och vetenskap i tidigmodern tid

  Displays of learning återspeglar forskaren och kuratorn Inga Elmqvist Söderlunds (1967–2017) intresse för den tidigmoderna strävan efter kunskap, makt och kontroll. I boken ingår flera av hennes främsta publikationer på temat, och även tidigare opublicerade artiklar. Konsthistorikerna Peter Gillgren, Merit...

 • Publikationer 2024-04-12

  Tidskriften Fornvännen publiceras med öppen tillgång

  Fornvännens innehåll blir nu tillgängligt direkt i samband med publicering. Beslutet ligger helt i linje med den nationella satsningen på öppen vetenskap, där Kungliga biblioteket och Bibsam – konsortiet för svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut – understryker betydelsen...

 • Pressmeddelande 2024-04-11

  Gunnar Bjursell årets Bernadottepristagare

  Professor emeritus Gunnar Bjursell mottog Bernadottepriset den 10 april. Han tilldelas priset för sin mångåriga forskning och stora folkbildande insats om kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnandet och hälsan. Prissumman är 200 000 kronor.

 • Pressmeddelande 2024-04-11

  Bernadotteprogrammet: stipendiater fick diplom av Kungen

  Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet mottog sina diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet den 10 april. Kungen, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplom till samtliga tolv stipendiater samt till årets pristagare. Bernadotteprogrammet är ett...

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien