Kungl. Vitterhetsakademin

Rettigska huset

Det Rettigska huset tillhör Villastans första generation av bebyggelse. Huset byggdes som ett flerfamiljshus och är därmed den tidigaste avvikelsen från grundtanken om en villastad. Gatunamnet Villagatan är ett minne av att den nya stadsdelen kom att kallas Villastaden.
Huset donerades på 1960-talet till Rettigska kulturstiftelsen, som förvaltas av Vitterhetsakademien.

På 1870-talet fanns ett stort obebyggt område norr om Humlegården som ägdes av det privata bolaget AB Stockholms Byggnadsförening. På området ville man skapa något helt nytt och med inspiration från andra europeiska storstäder blev visionen att bygga en villastad, ”en oas i stenöknen”, bestående av enfamiljsvillor med trädgårdar omkring. Men just Rettigska huset saknar trädgård framför entrén.
Det palatsliknande bostadshuset ritades i en klassicerande stil och uppfördes 1878–1879 av arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien, vilka spelade en aktiv roll när området norr om Humlegården planlades och bebyggdes. Anna Retzius, dotter till Lars Johan Hierta, köpte huset när det stod färdigt. År 1899 köpte Hjalmar Rettig fastigheten. Den kulturhistoriskt intresserade Herbert Rettig, fil. dr i historia, ärvde huset på Villagatan 3 efter sin far, Hjalmar Rettig, och i gåvobrev testamenterade han (1954–1958), tillsammans med sin hustru Ing-Marie, fastigheten på Villagatan och slottet Skånelaholm samt en stor post aktier till Vitterhetsakademien. Herbert Rettig avled 1962. Den stora donationen blev den Rettigska kulturstiftelsen som nu förvaltas av Vitterhetsakademien.
Sedan 1973 har det Rettigska huset varit Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens hemvist och adress. Den 4 september 1973 höll Akademien det första plenarsammanträdet i huset.

Information

Våningen visas för allmänheten några gånger per år. För tillfället finns inget fastställt datum för visning.

Fysisk tillgänglighet: Tillgängligheten är begränsad, hiss saknas.

Toalett: Finns.

Tunnelbana

Tunnelbana till Tekniska Högskolan eller Stadion (Röda linjen mot Mörby centrum). Buss 1, 4 och 67 har hållplatser i närheten.

Böcker om huset och Villastan
Familjen Rettig och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien (Franzén 2006)
Ett slott, en stadsvilla och medel till en kulturstiftelse var delar av Herbert och Ing-Marie Rettigs enastående donation till Vitterhetsakademien. Grunden till den Rettigska förmögenheten var tobaksindustri och sjöfart, men Herbert Rettigs tankar på en donation till gagn för vetenskapen tog tidig form och blev en ledstjärna för en livslång samlar- och dokumentationsgärning, ett intresse som senare skulle komma att delas av hans maka, Ing-Marie. Kristina Franzén skildrar familjen Rettigs liv från sekelskiftet 1900 och framåt.

Villagatan 3. 1800-talshuset som blev säte för Vitterhetsakademien (Selling 1994)
F.d. riksantikvarien Gösta Selling (1900–1996) som hade unika kunskaper om det Rettigska huset och Vitterhetsakademien, berättar om Rettigska husets öden under ett drygt århundrade och om hur byggnaden kom att tillfalla Akademien genom en storslagen donation av fil.dr Herbert Rettig och hans hustru Ing-Marie. Han tecknar en på en gång bred och detaljrik bild av det redan avlägsna och svårgripbara sena 1800-tal då man i stockholmska intellektuella elitmiljöer drömde om gröna villakvarter och om ett naturnära och friskt liv i den växande storstaden.

Den Rettigska fastigheten tillhör Villastadens första generation av bebyggelse från 1870-talet och fasaden mot Villagatan är i två våningar. Men huset har aldrig varit en villa – även om det i dagligt tal kallades den Rettigska villan – utan byggdes som Villastans första hyreshus. Sedan 1973 har Villagatan 3 varit Vitterhetsakademiens hemvist och adress.

Villastan: en sluten värld för Stockholms ekonomiska och kulturella elit (Bedoire 2017)
I samarbete med Langenskiölds förlag.

En film om flöjturet
I den Rettigska våningen finns ett flöjtur, tillverkat på 1790-talet av Pehr Strand. Flöjturet har restaurerats och och rekonstruerats på bekostnad av Vitterhetsakademien. Se en film om flöjturet här.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien