Kungl. Vitterhetsakademin

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut priserna till språklärarna Luciana Medici, Leif Thorsson och Katarina Uthaug. Foto: Erik Cronberg.

Övriga priser

AKADEMIENS PRIS FÖR BERÖMVÄRD LÄRARGÄRNING INOM SKOLVÄSENDET 2024

År 2024 har inriktningen moderna språk utom svenska:

Luciana Medici, Tibble gymnasium campus Täby, för att hon som språklärare drivs av övertygelsen om att språkstudier öppnar världen för eleven, bl.a. genom att inkludera musik, film, litteratur och bild i språkundervisningen. Medici arrangerar såväl utbytesresor för elever som fortbildningsresor för kollegor och bidrar på detta sätt med sin kompetens långt utanför det egna klassrummet.

Leif Thorsson, Malgomajskolan i Vilhelmina inom Södra Lapplands Gymnasieförbund, för hans passion för språkinlärning och hans pedagogiska kompetens som omfattar såväl kreativa undervisningsmetoder som en förmåga att inspirera elever så att de omfamnar nya kulturer och språk. Thorssons engagemang bidrar till utvecklingen av språkundervisningen både lokalt och nationellt.

Katarina Uthaug, Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad för att hon är en skicklig lärare med omfattande språkkunskaper som arbetar strukturerat och slår vakt om att elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer skall ges goda förutsättningar att kunna ta del av undervisningen. Uthaug delar med sig av sin kunskap och är ett viktigt stöd i didaktiska frågor för såväl nya som äldre kollegor.

Prissumman är 50 000 kr var till pristagarna och 20 000 kr till skolans bibliotek.

Pressmeddelande om lärarpristagarna

H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut priserna till Cecilia Dilworth, Richard Kowalik och Carl Sjösvärd Birger. Foto: Erik Cronberg.

PRISER FÖR FÖRTJÄNTA VETENSKAPLIGA ARBETEN 2024

Fil. dr Cecilia Dilworth, Stockholms universitet, för avhandlingen Between Death and Resurrection: Dostoevsky’s Notes from the House of the Dead on the Eve of the Peasant Emancipation

Fil. dr Richard Kowalik, Stockholms universitet, för avhandlingen Towards a grammar of spoken South Saami.

Teol. dr Carl Sjösvärd Birger, Uppsala universitet, för avhandlingen ”Den katolicerande riktningen i vår kyrka”. Högkyrklig rörelse och identitet i Svenska kyrkan 1909–1946.

Prissumman är 50 000 kr var.

Om övriga priser

Akademiens priser

Priser för förtjänta vetenskapliga arbeten delas ut till upp till fyra yngre forskare för arbeten som utkommit de senaste två åren, till exempel avhandlingar. Akademiens ledamöter lämnar förslag till prisvärda avhandlingar. Utdelas varje år. Prissumman är 50 000 kr till var och en.

Pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet delas ut till upp till tre lärare inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Priset har delats ut sedan 1995 och syftet är att uppmärksamma dessa lärares viktiga roll. Priset ska ses som ett erkännande och en uppmuntran, inte bara för pristagaren utan för alla lärare inom skolväsendet. Nationella ämnesföreningar bjuds in att nominera och en utsedd beredningsgrupp inom Akademien utser pristagarna. Utdelas varje år, prissumma 50 000 kr var till pristagarna och 20 000 kr till skolbibliotek för inköp.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA.

Donationspriser

Beskowska stipendiet
Enligt donationen: "Understöd åt någon ung, förtjent och obemedlad idkare av de lärdomsgrenar, som tillhöra Akademiens verksamhet.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2019).

Björnstjernska priset
Enligt donationen: ”Som uppmuntran och belöning till någon framstående eller lovande författare inom de kunskapsgrenar som utgöra föremål för Akademiens verksamhet.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2020).

Uno Lindgrens pris
Enligt donationen: ” för framstående vetenskaplig verksamhet som rör eller har anknyt­ning till något av föl­jande områden: svensk väghistoria främst avseende Halland och Västergötland, svenska ex libris beträffande kungahuset, katolsk missionshistoria i Sverige, lantbefolk­ning­ens historia i Falken­bergs­trakten och det forna grevskapet Läckö samt svensk-franska kulturförbindelser.” Utdelas varje år, prissumma 75 000 kr (2020).

Loubatska priset
Enligt donationen: ”för ett under de närmast förflutna 5 åren tryckt, och av Akademien för godt befunnet arbete rörande Amerikas arkeologi, etnografi, historia eller numismatik.” Utdelas vart femte år, prissumma 150 000 kr (2018).

Montelii pris
Enligt donationen: ”för ett förtjänstfullt arkeologiskt arbete, utgivet från trycket under de närmast förflutna fem åren.” Utdelas vart femte år, prissumma 50 000 kr (2018).

Warburgska priset
Enligt donationen: ”åt det bästa arbete, som under de tre föregående åren i Sverige utkommit i litteraturhistoria. Ingen i tjänst varande eller förutvarande professor i litteraturhistoria kan erhålla priset.” Utdelas vart tredje år, prissumman 50 000 kr (2019).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien