Kungl. Vitterhetsakademin

Medaljer 2023

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Kerstin Smeds och Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Elisabet Lagerström.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Kerstin Smeds, för hennes betydelsefulla insatser för att introducera, beforska och bygga upp museologin i Sverige.

Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Elisabet Lagerström, Stjernsunds slott, för hennes engagerade insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande – Riksantikvarien föreslår mottagare av medaljen, Akademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av H.M. Konungen.
Förslag om mottagare av övriga medaljer granskas och godkänns av Akademiens ledamöter.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Clas Tollin är fil. dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han skrev under sin tid vid Riksantikvarieämbetet boken Ättebackar och Ödegärden: De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården, som lade grunden till en enhetlig metodik för användningen av historiskt kartmaterial i kulturmiljöarbetets tjänst. Vid Riksarkivet ledde han projektet ”Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna”, vilket gjorde det möjligt att digitalt tillgängliggöra Sveriges unika bestånd av storskaliga lantmäterikartor från perioden 1630–1655. Kartmaterialet är en viktig källa för historisk forskning och ett verktyg för arkeologer, bebyggelseantikvarier och kulturgeografer i den antikvariska praktiken. Clas Tollins arbete med Sveriges storskaliga kartmaterial från stormaktstiden resulterade 2021 i boken Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: Från idé till tolvtusen kartor som utgavs av Kungl. Vitterhetsakademien.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Ingela Bergman, Arjeplog, för hennes arbete med att bygga upp och driva forskningsinstitutionen INSARC, Institutet för arktisk forskning, vid Silvermuseet i Arjeplog.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

Maria Nyström Peck för hennes engagerade, mångsidiga och värdefulla insatser inom Akademiens administration.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Björn Ambrosiani för sitt livslånga engagemang med att utveckla arkeologin som vetenskapligt forskningsfält och uppdragsarkeologin som antikvarisk vetenskaplig praktik.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Anders Cullhed, för entusiastiskt och framgångsrikt arbete som Akademiens preses och för hans starka engagemang för den akademiska friheten.

AKADEMIENS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD

Professor Anders Andrén för förtjänstfull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och värdefulla insatser som Akademiens vice preses.

Professor Elisabet Engdahl för hennes kunniga insatser i Akademiens förvaltningsutskott samt för självständigt och skarpsinnigt arbete med Akademiens stadgerevision.

Professor Nils-Eric Sahlin för kritiska, kreativa och värdefulla insatser i Akademiens förvaltningsutskott.

Professor Mats Widgren för engagerad medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och betydelsefulla insatser för Akademiens kulturfastigheter.

AKADEMIENS JETONG I GULD

Professor Ulla Birgegård för hennes framstående forskargärning inom slavistiken och värdefulla insats för Kungl. Vitterhetsakademiens skriftserie Slavica Suecana.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Axel Unnerbäck, för hans livslånga arbete med att utveckla och sprida kunskap om byggnadsvård och orgelvård.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Birgitta Svensson, för ett initiativrikt engagemang som ständig sekreterare, av vital betydelse för Akademiens administration, kulturfastigheter och vetenskapliga verksamhet.

AKADEMIENS ANTIKVARISKA MEDALJ I SILVER

docent Claes Gejrot för idérika och kreativa insatser inom kulturminnesvården, med tonvikt på paleografi och diplomatik.fil.dr Martin Rundkvist för mångårigt och värdefullt redaktörskap för Akademiens tidskrift Fornvännen.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

Staffan Eriand Isa för hängivna och ansvarsfulla insatser som intendent på Akademiens kansli.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien

Till toppen