Kungl. Vitterhetsakademin

Medaljer 2024

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas Stig Welinder, Akademiens förtjänstsmedalj i guld tilldelas Hans Kronning och Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Irina Romanenko.

Stig Welinder, Hans Kronning och Irina Romanenko. Foto: Privat.

Akademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas professor Stig Welinder, Mittuniversitetet, för hans förmåga till nyskapande tvärvetenskapliga metoder och frågeställningar om samspelen mellan samhälle och kulturlandskap under historien, förmedlat genom hans höga produktivitet och i hans roll som engagerande pedagog.

Akademiens förtjänstmedalj i guld Vitterhetsakademiens arbetande ledamot professor emeritus Hans Kronning för synnerligen värdefull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och förtjänstfulla insatser som Akademiens vice ständige sekreterare.

Akademiens inskriftsmedalj i silver tilldelas Vitterhetsakademiens tillsynsperson Irina Romanenko vid Skånelaholms slott för hennes hängivna insatser i bevarandet och utvecklingen av en värdefull kulturmiljö.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande – Riksantikvarien föreslår mottagare av medaljen, Akademiens ledamöter ställer sig bakom förslaget som sedan godkänns av H.M. Konungen.
Förslag om mottagare av övriga medaljer granskas och godkänns av Akademiens ledamöter.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien