Kungliga Vitterhetsakademin

Medaljer 2020

De årliga medaljerna och priserna delas vanligen ut i samband med Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars. Årshögtiden 2020 ställdes in pga pandemin.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Björn Ambrosiani för sitt livslånga engagemang med att utveckla arkeologin som vetenskapligt forskningsfält och uppdragsarkeologin som antikvarisk vetenskaplig praktik.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Anders Cullhed, för entusiastiskt och framgångsrikt arbete som Akademiens preses och för hans starka engagemang för den akademiska friheten.

AKADEMIENS FÖRTJÄNSTMEDALJ I GULD

Professor Anders Andrén för förtjänstfull medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och värdefulla insatser som Akademiens vice preses.

Professor Elisabet Engdahl för hennes kunniga insatser i Akademiens förvaltningsutskott samt för självständigt och skarpsinnigt arbete med Akademiens stadgerevision.

Professor Nils-Eric Sahlin för kritiska, kreativa och värdefulla insatser i Akademiens förvaltningsutskott.

Professor Mats Widgren för engagerad medverkan i Akademiens förvaltningsutskott och betydelsefulla insatser för Akademiens kulturfastigheter.

AKADEMIENS JETONG I GULD

Professor Ulla Birgegård för hennes framstående forskargärning inom slavistiken och värdefulla insats för Kungl. Vitterhetsakademiens skriftserie Slavica Suecana.

Om akademiens medaljer

Kungl. Vitterhetsakademien delar varje år ut ett antal medaljer för värdefulla och förtjänstfulla insatser: Gustaf Adolfsmedaljen med Konungens medgivande, Akademiens stora medalj i guld, Akademiens förtjänstmedalj i guld, Akademiens jetong i guld, den antikvariska medaljen och inskriftsmedaljen.

AKADEMIENS GUSTAF ADOLFSMEDALJ med Konungens medgivande

Axel Unnerbäck, för hans livslånga arbete med att utveckla och sprida kunskap om byggnadsvård och orgelvård.

AKADEMIENS STORA MEDALJ I GULD

Professor Birgitta Svensson, för ett initiativrikt engagemang som ständig sekreterare, av vital betydelse för Akademiens administration, kulturfastigheter och vetenskapliga verksamhet.

AKADEMIENS ANTIKVARISKA MEDALJ I SILVER

docent Claes Gejrot för idérika och kreativa insatser inom kulturminnesvården, med tonvikt på paleografi och diplomatik.fil.dr Martin Rundkvist för mångårigt och värdefullt redaktörskap för Akademiens tidskrift Fornvännen.

AKADEMIENS INSKRIFTSMEDALJ I SILVER

Staffan Eriand Isa för hängivna och ansvarsfulla insatser som intendent på Akademiens kansli.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80
Bankgiro: 535-3552

E-post:
kansli@vitterhetsakademien.se

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 StockholmIntegritetspolicy/GDPR

© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien