Kungl. Vitterhetsakademin

Seminarieserie Akademierna och musiken

Seminarieserien Akademierna och musiken är ett samarbete mellan samtliga kungliga akademier med anledning av att Kungl. Musikaliska Akademien firar 250 år och Musikens år 2021.
Alla akademier bjuder under året på varsin föreläsning på temat musik utifrån sin egen horisont.
Programblad A4 Pdf, 1.4 MB.

Som en start på seminarieserien presenteras och ställs frågor till en anrik institution: vilken är akademiens roll, vilken roll har akademien spelat historiskt och vilken är dess relevans idag? Programmet omgärdas av musikinslag med koppling till akademien och musikens skilda områden.

Lördag 20 februari kl 15.00–16.30 

Kungl. Musikaliska Akademien och musikens skilda områden 
Medverkande: Susanne Rydén, Fredrik Wetterqvist, Pia Bygdéus, Mattias Lundberg, Märta Ramsten, Lisa Grotherus, klarinett, basklarinett och Magnus Svensson, piano 
Arrangör: Kungl. Musikaliska Akademien 
Digital sändning från Börssalen, Stortorget 
Anmälan & mer info: www.musikaliskaakademien.se 
Se föredraget här

Lördag 20 mars kl 15.00–16.30

Tonerna – Svenska Akademien och musiken
Medverkande: Horace Engdahl, Anders Kilström, piano, Anders Lagerqvist och Per Öman, violin, Jonna Inge, viola, och Kati Raitinen, cello
Musik: Geijers pianokvintett i f-moll
Arrangör: Svenska Akademien
Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Mer info: www.svenskaakademien.se

Lördag 24 april kl 15.00–16.00

Den skapande hjärnan – musik som modell för att studera inlärning och kreativitet
Medverkande: Fredrik Ullén
Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien Digital sändning från Börssalen, Stortorget
Anmälan & mer info: www.kva.se

lördag 29 maj kl 14.00

Va tyst det blev – anspelar på John Cage´s musikstycke 4’33
Medverkande: Ledamot Max Book
Arrangör: Konstakademien, Kungl. Akademien för de fria konsterna
Digital sändning från Konstakademien
Mer info: www.konstakademien.se

Lördag 19 juni kl 12.00–13.45

Militärmusiken – funktion, tradition och innovation
Medverkande: Ann-Marie Nilsson och Andreas Hanson samt Thomas Roth och ambassadör Michael Sahlin (moderator)
Arrangör: Kungl. Krigsvetenskapsakademien
Lokal: Armémuseum (T: Östermalmstorg)
Anmälan & mer info: www.kkrva.se

På grund av rådande pandemiläge och rådande restriktioner har tidigare aviserat musikuppträdande utomhus av Arméns musikkår utgått.

Lördag 28 augusti kl. 15.00

Flottans musik – en marin kulturbärare
Medverkande: Andreas Hanson och Marinens musikkår
Arrangör: Kungl. Örlogsmannasällskapet
Lokal: Sjöhistoriska museet
Anmälan & mer info: www.koms.se

Lördag 18 september kl 15.00–16.30

Det skiftande åkerbrukets betydelse för snapsen, sillen och sången
Medverkande: KSLA-ledamöterna Richard Tellström, docent i måltidsvetenskap vid Stockholms universitet, och Erik Hartman, verkställande direktör för Föreningen Foder & Spannmål, delar med sig av kunskap, historia, sång och musik inom området. Musiken under seminariet framförs av en dubbelkvartett från Orphei Drängar.
Arrangör: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. På grund av rådande situation webbsänds programmet via Zoom.
Välkommen att delta digitalt!
Anmälan: Senast den 17 september via https://dinkurs.se/75048
Mer info: www.ksla.se

Lördag 9 oktober kl 15.00–16.30

Carl Jularbo, modernist. Eller: Sverige i oskuldens tid – en kulturhistoria
Medverkande: Owe Ronström
Arrangör: Kungl. Gustav Adolfs Akademien. På grund av rådande situation webbsänds programmet via Zoom.
Välkommen att delta digitalt!
Anmälan & mer info: www.gustavadolfsakademien.se

Lördag 13 november kl 15.00–16.30

Musik och teknik i perfekt harmoni
– hur teknik och ingenjörsvetenskap kommer till nytta för musiken
Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
På grund av rådande situation webbsänds programmet via Zoom. Välkommen att delta digitalt!
Anmälan & mer info: www.iva.se

Lördag 11 december kl 15.00–16.15

2500 år av musikaliskt kulturarv: från Sapfo till KVAST
Medverkande: Lars Berglund och Lisa Ullén (piano).
Arrangör: Kungl. Vitterhetsakademien
Lokal: Kungl. Musikaliska Akademien, Blasieholmstorg 8 (T: Kungsträdgården)
Från musik under den grekisk-romerska antiken till vår tid. Lars Berglund, professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, presenterar en exposé över europeisk musik under 2500 år för att visa vad som förändrats och vad som bestått över denna långa tidsperiod. Hur har musik använts och vad har den haft för betydelse i människors vardagsliv? Hur har musiklivet finansierats och organiserats? Vad har tekniska innovationer och samhällsförändringar betytt? Hur har relationen mellan samtida och historisk musik sett ut genom tiderna? Och hur har alla dessa faktorer och förändringar inverkat på hur musiken har klingat?
Föredraget åtföljs av pianoimprovisationer, som musikaliska kommentarer till föredraget.


Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien