Kungl. Vitterhetsakademin

Målningen Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 av Carl Larsson finns på Nationalmuseum.

Symposium: Gustav Vasa – 500 år av representation och reception


Med Gustav Vasas trontillträde kommer renässansens och reformationens idéer om makt, religion och visuell kultur till Sverige. Senmedeltidens ymniga och rika fromhetsliv omförhandlas. En mer kvalificerad hovkultur etableras, där frågor om representation, exklusivitet och identitet ständigt står i förgrunden.
Symposiet var ett samarbete mellan Kungl. Vitterhetsakademien och Nationalmuseum.

Gustav Vasa månade om en positiv historieskrivning redan under sin egen livstid, samtidigt som det inte heller saknas kritiska samtidsröster. Ända sedan 1500-talet har frågor om den nya regentens person och politiska gärning debatterats. Bildkonst, musik och dikt har fungerat som förhandlingsytor, där olika idéer och ideologier har kunnat mötas och prövas.

De senaste 20 åren har delvis förändrat och nyanserat synen på Gustav Vasa som person och monark. Under en heldag belyste vi hans gärning genom att presentera nya rön av framstående forskare inom fältet, för att därigenom ge tillfälle till en bredare kunskapsspridning och fortsatt debatt. Konstarterna och framför allt den visuella kulturen kommer att stå i fokus, samtidigt som deras närhet till rent politiska och kyrkliga frågor lyfts fram.

Program

Tid: Måndag 16 oktober kl. 10–17

Plats: Nationalmuseum, Södra Ljusgården

Kostnad: 250 kr (i priset ingår deltagande i symposiet, lunch och kaffe). FULLBOKAT

Information om symposiet på Nationalmuseums hemsida

10.00–12.15 SESSION 1
Ordförande: Eva-Lena Bergström

Välkomsthälsning och inledning
Peter Gillgren,
professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och preses i Kungl. Vitterhetsakademien.

Vägen till Gustav Vasa 1523
Bo Eriksson,
docent i historia vid Stockholms universitet.

Berättelser om Gustav, av Gustav. Den förste Vasakungen och hans eftermäle
Mats Hallenberg,
professor i historia vid Stockholms universitet.

PAUS

Var det Gustav Vasa som genomförde reformationen i Sverige?
Martin Berntson,
professor i religionsvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet.

Två Vasatidslärde i exil. Om Johannes och Olaus Magnus och deras verk
Astrid Nilsson,
fil.dr i latin vid Lunds universitet.

Gustav Vasa och reformationen som producenter av kyrkligt kulturarv
Helena Wangefelt Ström,
fil.dr i museologi, universitetslektor vid Uppsala universitet.

12.15–13.30 LUNCH

13.30–15.00 SESSION 2
Ordförande: Karin Helander

Konst, identitet och nationsbyggande. Om Vasarenässansens porträttkonst
Karin Sidén,
docent i konstvetenskap, museichef på Prins Eugens Waldemarsudde, arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Vasavävar. Materialitet och identitet vid svenska renässanshov
Merit Laine,
docent i konstvetenskap, universitetslektor vid Stockholms universitet.

Musik vid hovet och i riket under Gustav Vasas tid
Lars Berglund,
professor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, arbetande ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.

Vasahovets fester och ceremonier. Att forska på det flyktiga
Karin Tetteris,
doktorand i konstvetenskap, intendent vid Armémuseum.

15.00–15.30 kaffe

15.30–17.00 SESSION 3
Ordförande: Peter Gillgren

”Min Telning blif min Like.” Konst och politik under gustaviansk Vasaromantik
Magnus Olausson,
docent i konstvetenskap, tidigare chef för Samlingarna på Nationalmuseum.

Det tidiga 1800-talets största nationella monument. Johan Gustaf Sandberg och Vasakoret i Uppsala domkyrka
Per Widén,
docent i idé och lärdomshistoria, arkivarie vid Uppsala universitetsbibliotek.

Sceniska representationer av Strindbergs Gustav Vasa
Karin Helander,
professor i teatervetenskap vid Stockholms universitet och ständig sekreterare i Kungl. Vitterhetsakademien.

Gustav Vasas intåg i Stockholm 1523 av Carl Larsson
Martin Olin,
docent i konstvetenskap, chef för Samlingarna på Nationalmuseum.

Publicerad den   Övrigt

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien