Kungl. Vitterhetsakademin

Beviljade medel 2023

GÖSTA OCH SUSI ENBOMS DONATIONSFOND 2023

Jesper Blid, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 130 000 kr
Anton Bonnier, Uppsala universitet, 264 200 kr
Samuel Douglas, Uppsala universitet, 120 000 kr
Peter Fischer, Göteborgs universitet, 240 000 kr
Peder Flemestad, Lunds universitet, 120 290 kr
Angus Graham, Uppsala universitet, 125 400 kr
Matthew Jacobson, Sveriges lantbruksuniversitet, 58 440 kr
Mikael Johansson, Göteborgs universitet, 27 000 kr
Patrik Klingborg, Uppsala universitet Svenska institutet i Athen, 39 220 kr
Fanny Kärfve, Lunds universitet, 50 000 kr
Michael Lindblom, Uppsala universitet, 50 700 kr
Christian Mühlenbock, Göteborgs universitet, 150 000 kr
Hampus Olsson, Lunds universitet Svenska institutet i Rom, 50 000 kr
Robin Rönnlund, Svenska institutet i Athen, 186 750 kr
Serena Sabatini, Göteborgs universitet, 190 000 kr
Ann-Louise Schallin, Stockholms universitet, 300 000 kr
Jenny Wallensten, Svenska institutet i Athen, 95 000 kr
Karin Westin Tikkanen, Göteborgs universitet, 50 000 kr
Frederick Whitling, 40 000 kr

AGNES GEIJERS FOND FÖR NORDISK TEXTILFORSKNING 2023

Git Skoglund, 150 000 kr
Krista Wright, 60 000 kr
Charlotte Rimstad, Nationalmuseet, 356 000 kr
Mari-Louise Franzén, 50 000 kr
Lena Larsson Lovén, Göteborgs universitet, 44 000 kr

INGRID OCH TORSTEN GIHLS FOND FÖR SVENSKA INSTITUTET I ROM 2023

Agnes Vendel, University of Cambridge, 186 000
Camilla Annerfeldt, Svenska Institutet i Rom, 51 000
Barbro Santillo Frizell, Svenska Institutet i Rom, 75 000
Viktor Linusson, Uppsala universitet, 72 400
Antonios Pontoropoulos, Uppsala universitet, 60 000
Johan Eriksson, Uppsala universitet, 37 000
Stefano Fogelberg Rota, Umeå universitet, 36 000
Lena Larsson Lovén, Göteborgs universitet, 54 000
Christopher Landstedt, Stockholms universitet, 41 000
Nikolaos Domazakis, Lunds universitet, 23 000
Moa Ekbom, Göteborgs universitet, 50 000

GIHLS STORSTIPENDIUM FÖR LÄSÅRET 2023–2024

Samuel Douglas, Uppsala universitet, 220 000 kr

Augustus Lerstens stipendium 2023

Hampus Olsson, Lunds universitet, 60 000 kr
Görkem Çimen, Uppsala universitet, 40 000 kr

Lars Lawskis fond 2023

Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel, 1 000 000 kr
Gotlands museum, Kattlunds museigård, 1 460 000 kr
Gunnebo slott och trädgårdar AB, 1 300 000 kr
Göinge Hembygdsförening, Grimmatorp i Broby hembygdspark, 2 000 000 kr
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg, 1 400 000 kr
Riddarhusförvaltningen, 1 000 000 kr
Stiftelsen Brucebo Stipendiefond för konstnärer, 1 100 000 kr
Stiftelsen Drottningholms slottsteater, 1 800 000 kr
Stiftelsen Gamleby tingshus, 1 000 000 kr
Stiftelsen Nordiska museet, Svindersvik, 1 237 000 kr
Stiftelsen Skansen, Biologiska museet, 1 375 000 kr
Stiftelsen Världsarvet Grimeton, 1 000 000 kr
Stiftelsen Österbybruk herrgård, 2 500 000 kr
Värmlands museum, von Echstedtska gården, 1 000 000 kr
Västergötlands museum, Lindholmens slottsruin, 1 400 000 kr
Westmannastiftelsen, Ängsö slott, 2 600 000 kr

BOGISLAW KLINGSPORS FOND 2023

Annelie Nitenberg, Föreningen Västsvensk arkeologi, 50 000 kr
Anna Nyqvist Thorsson, Föreningen Västsvensk arkeologi, 30 000 kr

DR CARL KEMPES STIFTELSE 2023

Sara Cousins, Stockholms universitet, 100 000 kr
Lena Östlund, Regionmuseet Skåne, 50 000 kr

ERIK LINDS DONATIONs fond 2023

Åsa Warnqvist, Linnéuniversitetet, 97 000 kr

GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND 2023

Helena Bodin, Stockholms universitet, 50 000 kr
Robert Eckeryd, Umeå universitet, 96 000 kr
Isak Lidström, Linnéuniversitetet, 60 000 kr
Amber Roy, Stockholms universitet, 9 200 kr
Martin Skoglund, Sveriges lantbruksuniversitet, 75 000 kr
Thord Theland, Mittuniversitetet, 80 000 kr

MARGARETA BIÖRNSTADS FOND 2023

Robin Gullbrandsson, Göteborgs universitet, 18 500 kr
Helene Gårdal, Stockholms universitet, 18 500 kr
Michael Neiss, Uppsala universitet, 5000 kr

NILS GELLERSTEDTS FORNMINNESFOND 2023

John Ljungkvist, Uppsala universitet, 180 000 kr

OSCAR MONTELII FOND 2023

Peter Carelli, Statens historiska museer, 40 000 kr
Anton Larsson, Stockholms universitet, 20 000 kr
Birgitta Åkesson, 30 000 kr

OSCAR MONTELIUS’ MINNESFOND 2023

Annelie Nitenberg, Föreningen Västsvensk arkeologi, 9 000 kr
Anna Nyqvist Thorsson, Föreningen Västsvensk arkeologi, 9 000 kr
Amber Roy, Stockholms universitet, 5 000 kr

S.B.F. JANSSONS MINNESFOND 2023

Klas Hjortstam, Göteborgs universitet, 34 000 kr
Matteo Tarsi, Uppsala universitet, 36 440 kr

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien