Kungl. Vitterhetsakademin

Tillsammans med The British Academy bjuder Kungl. Vitterhetsakademien in till ett forskningssamarbetssymposium (Knowledge Frontiers Symposium) på temat Natures, Cultures, Communities.

Syftet med symposiet är att locka till och underlätta för internationellt engagemang och samarbete mellan unga forskare från Storbritannien och Sverige från hela det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet. Vi vill genom detta initiativ uppmuntra till utbyte av idéer mellan discipliner och över nationsgränser och stödja utvecklingen av bilaterala, internationella samarbeten bl a genom att erbjuda planeringsbidrag, s.k. seed funding. Läs hela utlysningen.

Information

På grund av den rådande situationen med COVID-19 har vi beslutat att skjuta upp symposiet till ett senare tillfälle.
Given the current circumstances with COVID-19, we have decided to postpone the symposium to a later date.

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien