Kungl. Vitterhetsakademin

Disputerade forskare

För att stimulera internationella kontakter utlyser Kungl. Vitterhetsakademien två gånger per år resestipendier för disputerade forskare inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakultetsområdena.
Stipendier beviljas forskare verksamma vid svenska lärosäten för deltagande i konferenser eller annan direkt samverkan utanför Sverige. För konferensdeltagande krävs att sökanden är föredragshållare. Stipendier beviljas ej för forskningsvistelse eller arkivstudier, ej heller för konferenser i efterhand.

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet.

Publicerad den  

Information

Utlysningen är öppen från den 1 december kl. 10 och stänger den 25 januari 2024 kl. 15.

Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

För frågor kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan


Anvisningar för ansökan i Vitterhetsakademiens ansökningssystem  

Personuppgifter

Om du inte tidigare ansökt i KVHAAs ansökningssystem fyller du först i ditt namn och din e-postadress för att registreras i systemet. Du får då ett e-postmeddelande med ett lösenord. Nästa steg är att registrera dina personuppgifter och meriter. Detta görs under flikarna Persondata och cv/meritförteckning

Uppgifterna ligger kvar i systemet för kommande ansökningar. Glöm dock inte att uppdatera om något förändras.

Skapa ny ansökan
Välj önskad utlysning i dropplistan. En ny ansökan skapas i din lista över ansökningar (XXÅÅÅÅ-nnnn).

Redigera ansökan
Välj att redigera din ansökan och fyll i information under alla tillämpliga flikar enligt instruktionen nedan och i respektive flik. Du kan stänga och sedan åter öppna din ansökan för redigering tills du är nöjd med den. Glöm inte att skicka in ansökan senast kl. 15.00 aktuell dag!
Under fliken Projekt anger du i, vissa fall, vilken stiftelse du vill söka om medel från (denna rubrik är bara synlig om ett val ska göras) projekttitel, ämnesområde och uppskattat start och slutdatum samt en projektsammanfattning.
Under denna flik, under rubriken Vitsord kan du ladda upp eventuella vitsord och, om du är doktorand, ett studieintyg.

Om du tidigare fått anslag från Kungl. Vitterhetsakademien fyller du i informationen under fliken Tidigare anslag.

Under fliken Forskningsplan utvecklar du din projektbeskrivning (max 9 900 tecken). Forskningsplanen kan även laddas upp som pdf-fil (max 3 sidor/2 MB).

Fliken Sökt belopp: Ange totalt sökt belopp och skriv in en specificerad budget. Under fliken Andra anslagsgivare anger du om du sökt medel för samma sak hos andra och om någon av dessa ansökningar redan beviljats. Flikarna Medsökande och Övrigt fyller du i det är relevant.

Besked när beslut har fattats lämnas med e-post.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Resestipendier för disputerade forskare HT 2022

Guadalupe Francia, Högskolan i Gävle, 10 000
Martin Lundqvist, Lunds universitet, 11 000
Hans Malmström, Chalmers tekniska högskola, 15 000
Agneta Freccero, Svenska Institutet i Rom, 9 000
Mauro Zamboni, Stockholms universitet, 20 800
Olof Franck, Göteborgs universitet, 15 000
Matteo Tarsi, Uppsala universitet, 8 940
Helena Hill, Södertörns högskola, 18 000
Tina Askanius, Malmö universitet, 25 000
Andreas Nordin, Göteborgs universitet, 19 000
Karin Lagergren, Linnéuniversitetet, 7 700
Charlotta Krispinsson, Humboldt-Universität zu Berlin, 8 000
Rikard Hoogland, Stockholms universitet , 15 000
Hugo Guyader, Linköpings universitet , 23 000
Serena De Marchi, Stockholms universitet, 25 000
John Hennessey, Lunds universitet, 6 500
Georg Walser, Göteborgs universitet, 10 000
Andreas Nord, Uppsala universitet, 15 000
Ann-Marie Eriksson, Göteborgs universitet, 15 000
Amanda Wasielewski, Stockholms universitet, 20 000
Elisabeth Lutteman, Linköpings universitet, 15 700
Ingrid Lennartson-Hokkanen, Mittuniversitetet, 15 000

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2022

Martin Rundkvist, Uniwersytet Łódzki, 8 100 kr
Stephanie Winkler, Stockholms universitet, 20 000 kr
Jonna Pettersson, Malmö universitet, 20 000 kr
Viktor Aldrin, Högskolan i Borås, 18 000 kr
Sanja Nivesjö, Uppsala universitet, 7 300 kr
Johan Tralau, Uppsala universitet, 18 500 kr
Hanna Henryson, Stockholms universitet, 12 300 kr
Dimitrios Theodoridis, Göteborgs universitet, 8 000 kr
Glenn Svedin, Mittuniversitetet, 20 000 kr
Patrik Klingborg, Uppsala universitet, Svenska institutet i Athen, 15 800 kr
Margaretha Nordquist, Stockholms universitet, 4 500 kr
Tobias Ålöw, Göteborgs universitet, 17 000 kr
Martin Dackling, Lunds universitet, 9 000 kr
Susanna Witt, Stockholms universitet, 8 700 kr
Jenny Wallensten, Svenska institutet i Athen,16 810 kr
Henning Hansen, Riksantikvarieämbetet, 11 000 kr
Maria Persdotter, Linköpings universitet, 8 400 kr

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2021

Charlotte Hylten-Cavallius, Institutet för språk och folkminnen, 25 000 kr
Elena Dahlberg, Uppsala univeristet, 11 000 kr
Magdalena Holdar, Stockholms universitet, 15 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE HT 2020

Hedvig von Ehrenheim, Uppsala universitet, 12 500 kr
Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet, 20 000 kr
Inessa Laur, Linnéuniversitetet, 25 000 kr
Andreas Nordin, Göteborgs universitet, 5 000 kr
Tove Rosendal, Göteborgs universitet, 16 000 kr
Hans Ingvar Roth, Stockholms universitet, 20 000 kr
Fredrik Stjernberg, Linköpings universitet, 20 000 kr
Ulrica Söderlind, Umeå universitet, 25 000 kr
Johanna Vernqvist, Linköpings universitet, 14 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR DISPUTERADE FORSKARE VT 2020

Mattias Agerberg, Göteborgs universitet, 15 000 kr
Valérie Alfvén, Stockholms universitet, 14 000 kr
Gudrun Andersson, Uppsala universitet, 10 000 kr
Karin Axelsson, Högskolan i Skövde, 14 000 kr
Amelie Björck, Södertörns högskola, 10 000 kr
Katia Cejie, Uppsala universitet, 6 000 kr
Eric Cullhed, Uppsala universitet, 8 000 kr
Joel Frykholm, Stockholms universitet, 20 000 kr
Caroline Gustavsson, Stockholms universitet, 8 000 kr
Jana Holsanova, Lunds universitet, 9 000 kr
Renata Ingbrant, Stockholms universitet, 14 000 kr
Linda Karlsson Hammarfelt, Göteborgs universitet, 15 000 kr
Sebastian Larsson, Stockholms universitet, 10 000 kr
Charlotte Lindgren, Högskolan Dalarna, 14 500 kr
Linnéa Lindsköld, Högskolan i Borås, 25 000 kr
Ewa Machotka, Stockholms universitet, 10 000 kr
Carl Nordlund, Linköpings universitet, 14 500 kr
Maria H. Oen, Svenska Institutet i Rom, 20 000 kr
Evangelia Petridou, Mittuniversitetet, 20 000 kr
Anders Pettersson, Umeå universitet, 5 500 kr
Göran Rossholm, Stockholms universitet, 3 000 kr
Emil Sandström, Sveriges lantbruksuniversitet, 8 000 kr
Beate Schirrmacher, Linnéuniversitetet, 11 000 kr
Irene Selsvold, Göteborgs universitet, 8 000 kr
Jessica Sjöholm Skrubbe, Stockholms universitet, 15 000 kr
Therése Skoog, Göteborgs universitet, 18 000 kr
Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen, 8 000 kr
Lars Göran Spång, Umeå universitet, 10 000 kr
Åsa Warnqvist, Linnéuniversitetet, 15 000 kr
Susanna Witt, Stockholms universitet, 14 000 kr
Maria Zirra, Stockholms universitet, 20 000 kr
Mattias Ågren, Stockholms universitet, 14 000 kr
Åsa Össbo, Umeå universitet, 12 000 kr

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien