Kungl. Vitterhetsakademin

Gästföreläsaranslag

Kungl. Vitterhetsakademien anslår varje år medel för gästföreläsarverksamhet. Avsikten är att ge universitet och högskolor möjlighet att inbjuda internationella gästföreläsare som inom sitt område intar en ledande ställning genom nya metoder och idéer och som därigenom kan tänkas stimulera svensk forskning.

Ansökan är öppen för institutioner inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska fakulteterna. Akademien ser gärna att flera universitet och högskolor i rimlig utsträckning enas om en eller flera gästföreläsare.

Publicerad den  

Information

Utlysningen är öppen från den 24 maj kl. 10 och stänger den 2 september 2024 kl. 15.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan


Anvisningar för ansökan i Vitterhetsakademiens ansökningssystem  

Personuppgifter

Om du inte tidigare ansökt i KVHAAs ansökningssystem fyller du först i ditt namn och din e-postadress för att registreras i systemet. Du får då ett e-postmeddelande med ett lösenord. Nästa steg är att registrera dina personuppgifter och meriter. Detta görs under flikarna Persondata och cv/meritförteckning

Uppgifterna ligger kvar i systemet för kommande ansökningar. Glöm dock inte att uppdatera om något förändras.

Skapa ny ansökan
Välj önskad utlysning i dropplistan. En ny ansökan skapas i din lista över ansökningar (XXÅÅÅÅ-nnnn).

Redigera ansökan
Välj att redigera din ansökan och fyll i information under alla tillämpliga flikar enligt instruktionen nedan och i respektive flik. Du kan stänga och sedan åter öppna din ansökan för redigering tills du är nöjd med den. Glöm inte att skicka in ansökan senast kl. 15.00 aktuell dag!
Under fliken Projekt anger du i, vissa fall, vilken stiftelse du vill söka om medel från (denna rubrik är bara synlig om ett val ska göras) projekttitel, ämnesområde och uppskattat start och slutdatum samt en projektsammanfattning.
Under denna flik, under rubriken Vitsord kan du ladda upp eventuella vitsord och, om du är doktorand, ett studieintyg.

Om du tidigare fått anslag från Kungl. Vitterhetsakademien fyller du i informationen under fliken Tidigare anslag.

Under fliken Forskningsplan utvecklar du din projektbeskrivning (max 9 900 tecken). Forskningsplanen kan även laddas upp som pdf-fil (max 3 sidor/2 MB).

Fliken Sökt belopp: Ange totalt sökt belopp och skriv in en specificerad budget. Under fliken Andra anslagsgivare anger du om du sökt medel för samma sak hos andra och om någon av dessa ansökningar redan beviljats. Flikarna Medsökande och Övrigt fyller du i det är relevant.

Besked när beslut har fattats lämnas med e-post.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Gästföreläsaranslag HT 2022

Kurt Villads Jensen, Stockholms universitet, 14 500 kr
Anders Wästfelt, Stockholms universitet, 9 500 kr
Jules Kielmann, Uppsala universitet, 12 300 kr

Gästföreläsaranslag VT 2022

Arja Karivieri, Stockholms universitet, 10 500 kr
Rikard Roitto, Enskilda högskolan Stockholm, 10 000 kr
Maria Zadencka, Stockholms universitet, 10 000 kr

BEVILJADE VT 2021

Mats Burström, Stockholms universitet,
har beviljats 8 500 kr för att kunna bjuda in
professor Johanna Brücks, University of Bristol

Susanne Olsson, Stockholms universitet,
har beviljats 28 200 kr för att kunna bjuda in
Adis Duderija, Griffith University, Australien

BEVILJADE HT 2020

Kurt Villads Jensen, Stockholmss universitet,
har beviljats 17 700 kr för att kunna bjuda in
professor Robert Pogue, Stanford University

BEVILJADE VT 2020

Mikael Larsson, Lunds universitet,
har beviljats 11 900 kr för att kunna bjuda in
Soultana Maria Valamoti, Aristotle University of Thessaloniki

Memet Aktürk Drake, Uppsala universitet,
har beviljats 20 000 kr för att kunna bjuda in
Gijsbert Rutten, Universiteit Leiden och
Kaius Sinnemäki, Helsingfors universitet

Maria Ågren, Uppsala universitet,
har beviljats 9 400 kr för att kunna bjuda in
John Gallagher, Leeds University

Lena Liepe, Linnéuniversitetet,
har beviljats 40 500 kr för att kunna bjuda in
Nancy Thompson, St. Olaf College, Northfield MN, US,
Jennifer Borland, Oklahoma State University, US och
Mathias Kryger, tidningen Politiken, Köpenhamn

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien