Kungl. Vitterhetsakademin

Wallenbergstiftelsens fond

För yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap.

För att stimulera internationella kontakter utlyser Kungl. Vitterhetsakademien en gång per år resestipendier ur Wallenbergstiftelsens fond för yngre forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Stipendier beviljas yngre forskare (doktorander eller nyligen disputerade) verksamma vid svenska lärosäten för deltagande i konferenser eller annan direkt samverkan utanför Sverige. För konferensdeltagande krävs att sökanden är föredragshållare.

Upp till 25 000 kronor kan sökas för ändamålet.

Publicerad den  

Information

Utlysningen är öppen från den 24 maj kl. 10 och stänger den 2 september 2024 kl. 15.

Sökande meddelas med e-post när beslut fattats.

För frågor kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan


Anvisningar för ansökan i Vitterhetsakademiens ansökningssystem  

Personuppgifter

Om du inte tidigare ansökt i KVHAAs ansökningssystem fyller du först i ditt namn och din e-postadress för att registreras i systemet. Du får då ett e-postmeddelande med ett lösenord. Nästa steg är att registrera dina personuppgifter och meriter. Detta görs under flikarna Persondata och cv/meritförteckning

Uppgifterna ligger kvar i systemet för kommande ansökningar. Glöm dock inte att uppdatera om något förändras.

Skapa ny ansökan
Välj önskad utlysning i dropplistan. En ny ansökan skapas i din lista över ansökningar (XXÅÅÅÅ-nnnn).

Redigera ansökan
Välj att redigera din ansökan och fyll i information under alla tillämpliga flikar enligt instruktionen nedan och i respektive flik. Du kan stänga och sedan åter öppna din ansökan för redigering tills du är nöjd med den. Glöm inte att skicka in ansökan senast kl. 15.00 aktuell dag!
Under fliken Projekt anger du i, vissa fall, vilken stiftelse du vill söka om medel från (denna rubrik är bara synlig om ett val ska göras) projekttitel, ämnesområde och uppskattat start och slutdatum samt en projektsammanfattning.
Under denna flik, under rubriken Vitsord kan du ladda upp eventuella vitsord och, om du är doktorand, ett studieintyg.

Om du tidigare fått anslag från Kungl. Vitterhetsakademien fyller du i informationen under fliken Tidigare anslag.

Under fliken Forskningsplan utvecklar du din projektbeskrivning (max 9 900 tecken). Forskningsplanen kan även laddas upp som pdf-fil (max 3 sidor/2 MB).

Fliken Sökt belopp: Ange totalt sökt belopp och skriv in en specificerad budget. Under fliken Andra anslagsgivare anger du om du sökt medel för samma sak hos andra och om någon av dessa ansökningar redan beviljats. Flikarna Medsökande och Övrigt fyller du i det är relevant.

Besked när beslut har fattats lämnas med e-post.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2022

David De Lorenzi Turner, 12 000 kr
Irene Elmerot, Stockholms universitet, 10 700 kr
Karl Nygren, Stockholms universitet, 6000 kr
Alexander Isacsson, Örebro universitet, 10 000 kr
Monir Bounadi, Stockholms universitet, 5 000 kr
Martina Hjertman, Göteborgs universitet, 16 000 kr
Miriam Hurtado Bodell, Linköpings universitet, 20 000 kr
Anna Mammitzsch, Stockholms universitet, 7 500 kr
Jana Schwenk, Göteborgs universitet, 10 000 kr
Maria Trejling, Stockholms universitet, 25 000 kr
Torbjörn Rolandsson, Stockholms universitet, 18 500 kr
Leyla Belle Drake, Uppsala universitet, 15 000 kr
Joanna Zatorska-Rosén, Stockholms universitet, 13 500 kr
Johan Larson Lindal, Linköpings universitet, 7 500 kr
Joanna Woods, Stockholms universitet, 11 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2021

Åsa Davidsson, Karlstads universitet, 25 000 kr
Irene Elmerot, Stockholms universitet, 15 000 kr
Markus Fjellström, Uleåborgs universitet, 20 000 kr
Natia Gamkrelidze, Linné-universitetet, 25 000 kr
Hugo Guyader, Linköpings universitet, 20 500 kr
Aliaksei Kazlou, Linköpings universitet, 24 000 kr
Johan Klingborg, Stockholms universitet, 20 000 kr
Emma Maltin, Stockholms universitet, 12 000 kr
Joel Martinsson, Linné-universitetet, 18 500 kr
Andrine Nilsen, Göteborgs universitet, 16 000 kr
Moa Råhlander, Stockholms universitet, 6 700 kr
Julia Sahlström, Stockholms universitet, 20 000 kr
Thomas Samuelsson, Stockholms universitet, 7 000 kr
Hannes Sonnenschein, Umeå universitet, 20 000 kr

RESESTIPENDIER FÖR YNGRE FORSKARE ur STIFTELSEN WALLENBERGSSTIFTELSENS FOND 2020

Constanze Ackermann-Boström, Uppsala universitet, 21 000 kr
Pernilla Andersson, Stockholms universitet, 15 000 kr
Tim Berndtsson, Uppsala universitet, 7 000 kr
Frederik Bissinger, Stockholms universitet, 14 000 kr
Rut Elliot Blomqvist, Göteborgs universitet, 9 000 kr
Annalisa Bolin, Linnéuniversitetet, 12 000 kr
John Brauer, Örebro universitet, 7 000 kr
Reglindis De Ridder, Stockholms universitet, 9 000 kr
Daphna Dori, Uppsala universitet, 8 000 kr
Tea Fredriksson, Stockholms universitet, 20 000 kr
Johan Gärdebo, KTH, 11 000 kr
Chris Haffenden, Uppsala universitet, 12 000 kr
John Hennessey, Uppsala universitet, 8 000 kr
Anton Jansson, Lunds universitet, 5 000 kr
Martin Lundqvist, Göteborgs universitet, 11 000 kr
Agnes Löfgren, Linköpings universitet, 6 000 kr
Selcan Mutgan, Linköpings universitet, 22 000 kr
Sanja Nivesjö, Stockholms universitet, 13 000 kr
Mattias Nowak, Lunds universitet, 14 000 kr
Johanna Olsson, Uppsala universitet, 19 000 kr
Jeremy Page, Uppsala universitet, 15 000 kr
Sarah Schwarz, Uppsala universitet, 8 000 kr
Jennie Sjöholm, Luleå tekniska universitet, 16 000 kr
Thanh VI Son, Lunds universitet, 7 000 kr
Greger Sundin, Uppsala universitet, 12 000 kr
Elin Svahn, Stockholms universitet, 14 000 kr
Signe Svallfors, Stockholms universitet, 8 500 kr
Glenn Svedin, Mittuniversitetet, 14 000 kr
Andrey Tibajev, Linköpings universitet, 9 000 kr
Johanna Vernqvist, Linköpings universitet, 10 000 kr
Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, 10 000 kr
Hedvig Ördén, Stockholms universitet, 23 000 kr

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien