Kungl. Vitterhetsakademin

Stiftelsen Gihls storstipendium för läsåret 2024–2025

Ur Stiftelsen Ingrid och Torsten Gihls fond utlyses för läsåret 2024–2025 ett stipendium om 220 000 kr för 9 månaders forskningsarbete vid Svenska Institutet i Rom.

Stipendiet är framför allt avsett för yngre forskare, oavsett ämne eller fakultetstillhörighet. I ansökan ska en utförlig projektbeskrivning för stipendietiden bifogas. Bedömningskriterierna är projektets kvalitet och genomförbarhet samt Rom/Italienvistelsens relevans för forskningsuppgiften. Stipendiaten förväntas delta aktivt i Institutets löpande verksamhet såsom seminarier och andra aktiviteter. Viss medverkan i undervisning kan även förekomma efter överenskommelse med Institutets direktör eller vice direktör. Härvid bör stipendiatens egna studiesyften i möjligaste mån tillgodoses. Stipendiaten förväntas hålla ett seminarium vid Institutet och bereds tillfälle att delta i Institutets kurser i antikens kultur och samhällsliv respektive konstvetenskap.

Möjlighet att hyra bostad på Svenska Institutet i Rom under stipendietiden erbjuds i mån av plats.

Publicerad den  

Information

Utlysningen är öppen från den 1 februari kl. 10 och stänger den 11 mars 2024 kl. 15.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan


Anvisningar för ansökan i Vitterhetsakademiens ansökningssystem  

Personuppgifter

Om du inte tidigare ansökt i KVHAAs ansökningssystem fyller du först i ditt namn och din e-postadress för att registreras i systemet. Du får då ett e-postmeddelande med ett lösenord. Nästa steg är att registrera dina personuppgifter och meriter. Detta görs under flikarna Persondata och cv/meritförteckning

Uppgifterna ligger kvar i systemet för kommande ansökningar. Glöm dock inte att uppdatera om något förändras.

Skapa ny ansökan
Välj önskad utlysning i dropplistan. En ny ansökan skapas i din lista över ansökningar (XXÅÅÅÅ-nnnn).

Redigera ansökan
Välj att redigera din ansökan och fyll i information under alla tillämpliga flikar enligt instruktionen nedan och i respektive flik. Du kan stänga och sedan åter öppna din ansökan för redigering tills du är nöjd med den. Glöm inte att skicka in ansökan senast kl. 15.00 aktuell dag!
Under fliken Projekt anger du i, vissa fall, vilken stiftelse du vill söka om medel från (denna rubrik är bara synlig om ett val ska göras) projekttitel, ämnesområde och uppskattat start och slutdatum samt en projektsammanfattning.
Under denna flik, under rubriken Vitsord kan du ladda upp eventuella vitsord och, om du är doktorand, ett studieintyg.

Om du tidigare fått anslag från Kungl. Vitterhetsakademien fyller du i informationen under fliken Tidigare anslag.

Under fliken Forskningsplan utvecklar du din projektbeskrivning (max 9 900 tecken). Forskningsplanen kan även laddas upp som pdf-fil (max 3 sidor/2 MB).

Fliken Sökt belopp: Ange stipendiesumman. Under fliken Andra anslagsgivare anger du om du sökt medel för samma sak hos andra och om någon av dessa ansökningar redan beviljats. Flikarna Medsökande och Övrigt fyller du i det är relevant.

Besked när beslut har fattats lämnas med e-post.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

GIHLS STORSTIPENDIUM 2024–2025

Meghan Quinlan, Uppsala universitet, 220 000 kr

GIHLS STORSTIPENDIUM 2023–2024

Samuel Douglas, Uppsala universitet, 220 000 kr

GIHLS STORSTIPENDIUM 2022–2023

Camilla Annerfeldt, European University Institute, 220 000 kr
Antonios Pontoropoulos, Uppsala universitet, 220 000 kr

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien