Kungl. Vitterhetsakademin

Stiftelsen Nordins fond

För främjandet av historisk forskning, i första hand forskning som berör Västernorrlands och Jämtlands län, i andra hand övriga Sverige.

Publicerad den  

Information

Utlysningen är öppen från den 1 februari kl. 10 och stänger den 11 mars 2024 kl. 15.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

Digital ansökan


Anvisningar för ansökan i Vitterhetsakademiens ansökningssystem  

Personuppgifter

Om du inte tidigare ansökt i KVHAAs ansökningssystem fyller du först i ditt namn och din e-postadress för att registreras i systemet. Du får då ett e-postmeddelande med ett lösenord. Nästa steg är att registrera dina personuppgifter och meriter. Detta görs under flikarna Persondata och cv/meritförteckning

Uppgifterna ligger kvar i systemet för kommande ansökningar. Glöm dock inte att uppdatera om något förändras.

Skapa ny ansökan
Välj önskad utlysning i dropplistan. En ny ansökan skapas i din lista över ansökningar (XXÅÅÅÅ-nnnn).

Redigera ansökan
Välj att redigera din ansökan och fyll i information under alla tillämpliga flikar enligt instruktionen nedan och i respektive flik. Du kan stänga och sedan åter öppna din ansökan för redigering tills du är nöjd med den. Glöm inte att skicka in ansökan senast kl. 15.00 aktuell dag!
Under fliken Projekt anger du i, vissa fall, vilken stiftelse du vill söka om medel från (denna rubrik är bara synlig om ett val ska göras) projekttitel, ämnesområde och uppskattat start och slutdatum samt en projektsammanfattning.
Under denna flik, under rubriken Vitsord kan du ladda upp eventuella vitsord och, om du är doktorand, ett studieintyg.

Om du tidigare fått anslag från Kungl. Vitterhetsakademien fyller du i informationen under fliken Tidigare anslag.

Under fliken Forskningsplan utvecklar du din projektbeskrivning (max 9 900 tecken). Forskningsplanen kan även laddas upp som pdf-fil (max 3 sidor/2 MB).

Fliken Sökt belopp: Ange totalt sökt belopp och skriv in en specificerad budget. Under fliken Andra anslagsgivare anger du om du sökt medel för samma sak hos andra och om någon av dessa ansökningar redan beviljats. Flikarna Medsökande och Övrigt fyller du i det är relevant.

Besked när beslut har fattats lämnas med e-post.

För frågor, kontakta Akademiens kansli på e-post kansli@vitterhetsakademien.se

GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND 2024

Elena Dahlberg, Uppsala universitet, 70 000 kr
Sofia Gustafsson, Linköpings universitet, 70 000 kr
Ove Hemmendorff, Stockholms universitet, 50 000 kr
Jon Lundin, 100 000 kr
Erik Nydahl, Mittuniversitetet, 75 000 kr

GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND 2023

Helena Bodin, Stockholms universitet, 50 000 kr
Robert Eckeryd, Umeå universitet, 96 000 kr
Isak Lidström, Linnéuniversitetet, 60 000 kr
Amber Roy, Stockholms universitet, 9 200 kr
Martin Skoglund, Sveriges lantbruksuniversitet, 75 000 kr
Thord Theland, Mittuniversitetet, 80 000 kr

GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND 2022

Martin Skoglund, Sveriges lantbruksuniversitet, 11 600 kr
Glenn Svedin, Mittuniversitetet, 60 000 kr

GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND 2021

Fedir Androshchuk, Vallentuna, 60 000 kr
Maria Lindeberg, Västernorrlands museum, 70 000 kr
Carl-Gösta Ojala, Uppsala universitet, 64 000 kr
Sven Olofsson, Mitt universitetet, 70 000 kr

GUNNAR OCH BIRGITTA NORDINS FOND 2020

Maj-Britt Andersson, Newmaninstitutet, 30 000 kr
Fedir Androshchuk, Uppsala universitet, 80 000
Jenny Hagenblad, Linköpings universitet, 64 000
Olof Holm, 50 000
Madeleine Nilsson, Västernorrlands museum, 40 000
Christoffer Åhlman, Uppsala universitet, 50 000

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien