Kungliga Vitterhetsakademin

PLENARSAMMANTRÄDEN

Plenarsammanträden arrangeras i regel den första tisdagen i varje månad. Sammanträderna är för Akademiens arbetande ledamöter, om inte annat anges.

Plenum Våren 2021

12 Jan. Genomförs digitalt. Universiteten: vadan och varthän? Föredrag av professor Lars Engwall.

2 Feb. Genomförs digitalt. Svenska fotografihistorier. Föredrag av professor Anna Dahlgren, pristagare Rettigska priset 2020.

2 Mars. Genomförs digitalt. Julius Lagerheim: en svensk Chateaubriand? Föredrag av fil dr Elena Balzamo.

4 Maj. Genomförs digitalt. Vem talar och i vilket syfte? Berättarröst och pratglada protagonister i Georg Wickrams (ca. 1505–ca. 1560) prosaromaner. Inträdesföredrag av professor Elisabeth Wåghäll Nivre.

1 Juni. Genomförs digitalt. Vikingafenomenet: en stor satsning från Vetenskapsrådet, 2016-2025. Inträdesföredrag av professor Neil Price.

Plenum Hösten 2021

7 Sep.

5 Okt.

2 Nov.

7 Dec.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© 2020 KUNGL. VITTERHETSakademien