Kungl. Vitterhetsakademin


Faxe, Vilhelm
f. 1767-05-18 — d. 1854-09-22
Biskop i Lund, historisk forskare.

Hedersledamot
- Invald 1829-11-10 (nr 44)

Preses 1830 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i LUB.

SBL, SMoK.

J. Agrell, Nyinrättade professurer inom filosofiska fakulteten i Lund under 1800-talets första hälft (1949); F. Böök, Esaias Tegnér, 1–3 (1946–47); S. Cawallin, Lunds stifts herdaminne, I (1854, s. 210–214); J. Feuk, En svensk legationspastors brev till sin biskop. J. P. Wåhlin till V. F. (PHT, 28, 1927); Gertz, s. 110 f.; B. Hildebrand, C. J. Thomsen; A. Kahl, Tegnér och hans samtida i Lund (1868, s. 122–128); E. Tegnér, Samlade skrifter, utg. av E. Wrangel o. F. Böök, 1–10 (1923–25); E. Wrangel, Ur det lundensiska sällskapslivets historia (Under Lundagårds kronor, 1, 1918, s. 72–95); —, Tegnér i Lund, 1–2 (1932).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien