Kungl. Vitterhetsakademin


Fleming, Clas Adolph
f. 1771-04-25 — d. 1831-05-12
Friherre (greve 1810), överstekammarjunkare, slutligen riksmarskalk och president i Kammarrätten; donator.

Hedersledamot
- Invald 1810-04-24 (nr 30)

Preses 1814 (2. h), 1823 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i UUB. Ur C. F:s papper. Bref … utg. af H. Schück (Svenska memoarer och bref, 10, 1906).

SBL, SMoK.

C. A. Agardh, Inträdestal [över F.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 15, s. 307–345); C. M. Carlander, Svenska bibliotek och ex-libris, 2:a uppl., 3 (1904, s. 197 f.); E. Floderus, Excellensen på Lydinge. En gustaviansk hovman i uppländsk herrgårdsmiljö (Uppland, 1945, s. 121–129); E. G. Geijer, Lefvernes-beskrifning öfver … Claes F. (KVHAA:s handlingar 15, 1839, s. 371–391); H. Schück, KVHAA; —, SA.

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien