Kungl. Vitterhetsakademin


Fryxell, Anders
f. 1795-02-07 — d. 1881-03-21
Tit. professor, kyrkoherde i Sunne, sedan även kontraktsprost; historisk författare och urkundsutgivare.

Arbetande ledamot
- Invald 1834-11-25 (nr 68)

Preses 1851 (2. h), 1873 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA, KB, SA, UUB.
A. F., Min historias historia, utg. af E. A. Fryxell (1884);
Brevväxling: Bernhard von Beskow, A. F., 1–3 (SA:s handlingar ifrån år 1886, 67–69, utg. T. Höjer, 1959–1961).

SBL, SMoK.

M. Axelson, En dag hos A. F. (Svea, 26, 1870, s. 30–41);
B. Boëthius, Striden mellan Geijer och F. om aristokratfördömandet i Sveriges historia (Svensk tidskrift 13, 1923, s. 332–443);
—, i HT, 64, 1944, s. 62;
L. M. Bååth, A. F. (Ord och bild, 11, 1902, s. 225–241);
En bok om A. F. (1967);
H. Forssell, Inträdestal [över F.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 57, s. 195–232);
C. A. Hessler, ”Aristokratfördömandet”. En riktning i svensk historieskrivning (Scandia, 15, 1943, s. 251– 266);
E. H[ildebran]d, [nekr.] (HT, 1, 1881, s. 207 ff.);
G. Jacobson, Från Geijer till Hjärne (1945);
A. Kjellén, F. och samhällsklasserna. Några linjer i hans utvecklingshistoria t.o.m. 1845 (Samlaren 1943, s. 1–20);
T. Nilsson, A. F. – adelns eller folkets historiker? (Biblis 2000:3/4, s. 40 ff.);
B. Olsson, A. F. och hans berättelser ur svenska historien (1964);
H. Olsson, A. F. som Uppsalastudent och fosforist (Nationen och hembygden, 1930);
—, Från Wallin till Fröding (1939, s. 33–76, Den unge A. F.);
S. U. Palme, Svenska folkets hävdatecknare (Stockholms-Tidn. 21/1 1945);
A. Schagerström, A. F:s hem i Sunne (Minnen från gamla prästhem, 6, 1930, s. 224–236);
H. Schück, SA;
O. Sjögren, A. F. (Svea, 38, 1882, s. 119–128);
F. Sleman i PHT, 48, 1950, s. 4–11;
SLB 1900–1935 (1939–50, s. 120 f.);
V. Söderberg, En politisk trosbekännelse af A. F. (HT, 30, 1910, s. 134–139);
N. Tengberg, Svensk häfdateckning (Svensk tidskrift 1870, s. 309–358);
R. Torstendahl, A. F. 1795–1881 (Svenska historiker, red. R. Björk & A. W. Johansson, 2009);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 467–476).

Till startsidan
Instagram
Twitter
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien