Kungl. Vitterhetsakademin


Manderström, Christoffer Rutger Ludvig
f. 1806-01-22 — d. 1873-08-18
Friherre (greve 1860), kabinettssekreterare, sedan statsminister för utrikes ärendena och president i Kommerskollegium.

Hedersledamot
- Invald 1847-11-16 (nr 57)

Preses 1849 (1. h), 1852 (2. h), 1858 (2. h), 1862 (1. h), 1870 (1. h), 1872 (2. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i RA, KB och UUB.
MRA 1922–25, s. 287 f.

SBL, SMoK.

L. De Geer, Minnen, 1–2 (1892); Ur Louis De Geers brevsamling (1929); S. Eriksson, Svensk diplomati och tidningspress under Krimkriget (1939); T. Gihl i Den svenska utrikesförvaltningens historia (1935); G. Heckscher, Konung och statsråd i 1809 års författning (1933); E. Hedin, Skandinaviskt samarbete på sjöförsvarets område 1861–63 (HT, 71, 1951, s. 145–178); —, Sverige-Norge och Preussen 1860–1863. Projekt till Danmarks delning (Hist. studier, 1 = KVHAA:s handlingar 80, 1952, s. 149–208); —, Den skandinaviska alliansfrågan 1857–1863 intill Ulriksdalskonferensen (KVHAA:s handlingar 81, 1953, bibliogr., s. 11 f.); Å. Holmberg, Skandinavismen i Sverige vid 1800-talets mitt (1946); H. L. Lundh, Svensk neutralitetspolitik åren 1865–1866 (Studier tillägn. Curt Weibull, 1946, s. 253–288); —, Från skandinavism till neutralitet, Utrikespolitik och utrikesdebatt i Sverige under Carl XV:s sista år (1950); D. Lundström, M. och emigranterna i Sverige 1863 (HT, 73, 1953, s. 1–33); E. Möller, Skandinavisk Stræben og svensk Politik omkring 1860 (Kbhvn 1948); C. F. Palmstierna, Sverige, Ryssland och England 1833–1855 (1932); —, Ett bidrag till historien om den politiska skandinavismens genombrott 1863–1864 (HT, 67, 1947, s. 49–67, jfr s. 415 f.); H. Schück, SA; A. N. Sundberg, Inträdestal [över M.] (SA:s handlingar ifr. år 1796, 50, s. 11–88). 

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien