Kungl. Vitterhetsakademin


Nordström, Johan Jacob
f. 1801-12-20 — d. 1874-05-17
Riksarkivarie, statsvetenskapsman.

Arbetande ledamot
- Invald 1847-06-02 (nr 79)

Preses 1853 (2. h), 1867 (1. h)

BIBLIOGRAFISKA UPPGIFTER

Papper i KB.

SBL, SMoK, Biografiskt lexikon för Finland, vol. 2.

J. E. Almquist, Svensk juridisk litteraturhistoria (1946, s. 48 f.);
S. Bergh, Svenska riksarkivet 1837–1846 (1927);
HT, 29, 1909, s. 176 f.;
B. Hildebrand, Bror Emil Hildebrand (Fornvännen 1934);
A. Krook, [nekr.] (Svea, 31, 1875, s. 176–182);
S. Lindman, J. J. N., hans samhällssyn och hans politiska personlighet: 1. Tiden intill 1854 (1948);
MRA 1879, s. 26–48;
E. Norberg, Mellan tiden och evigheten: Riksarkivet 1846–1991 (2007);
W. E. Svedelius, J. J. N. (KVA Lefnadsteckningar, 2, 1878–85, s. 301–406);
H. Wieselgren, Bilder och minnen (1889, s. 385–393).

Till startsidan
Instagram
Facebook
Digitaltmuseum
My newsdesk

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Telefon: 08-440 42 80

E-post: kansli@vitterhetsakademien.se


Besöks- och leveransadress:
Villagatan 3, 114 32 Stockholm


Integritetspolicy/GDPR

Postadress:
Kungl. Vitterhetsakademien
Box 5622
114 86 Stockholm


Fakturaadress:

Kungl. Vitterhetsakademien
Kund-Id:PDC 7237
FE595
105 69 Stockholm

 

Bankgiro: 535-3552


© KUNGL. VITTERHETSakademien